Haziran 25, 2019, 06:17:46
Haberler:

O kimseler, namazý kýlarlar, zekâtý verirler; onlar ahirete de kesin olarak iman ederler. (Lokman -4)

Ar ne büyük farktý, akýl için saklý nakýþtý, aþk yanmaktý!

Balatan Mustafa Cilasun, Mart 13, 2013, 09:50:47 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Mustafa Cilasun

 
[font=] [/font]
[font=]Sancýsý olmalýydý düþlerin [/font]
[font=]Emel adýna üþüþmelerin, umudu zanneden serkeþlerin[/font]
[font=]Kendiyle barýþýk olmayan nefeslerin, heba olmak için can çekiþenlerin[/font]
[font=]Hangi mizanýn arifesinde, murat edilen ne, gidilen yol nereye, hak nasýl biline[/font]
[font=] [/font]
[font=]Akýl ve irade ne müthiþ hazine[/font]
[font=]Tercih etme hakký veren, köleliði reddeden, ihsaný yücelten[/font]
[font=]Ýhlas için vakit veren, rahmetini esirgemeyen, kalbi nazar gâh bilen[/font]
[font=]Derd-i gamýn için halini arz etmeni bekleyen, nefsinden ziyade seni yakýn eden biline[/font]
[font=] [/font]
[font=]Berceste ayetler vardýr, saklý aþktýr[/font]
[font=]Sevdayý vahadýr, ruh adýna kýyamdýr, gönül namýna inþirahtýr[/font]
[font=]Korku nasýl uzaktýr, haþyet hak adýna hissedilen ne aziz bir meyandýr[/font]
[font=]Emin olmak için vicdan ve muvazene dimaða akseden sedadýr, tasavvur için vardýr[/font]
[font=] [/font]
[font=]Rahmetin sebebi, muhabbetin nedeni[/font]
[font=]Samimiyet ve hassasiyet içinde, edebin rüknünde ki kalptir[/font]
[font=]Aþk ve sevdasý halde gerçekleþen vuslattýr, azim ve teslimiyet bilgiyle adaptýr[/font]
[font=]Nefs her vakit azmine ve iradene ram olacak cenahtýr, hevalar hezimete taraftýr[/font]
[font=] [/font]
[font=]Kanan can, o an için masumdur[/font]
[font=]Muhakeme etmekten sakýndý, kuþku duyulacak kadar alýktýr[/font]
[font=]Sünnetullah niye vardýr, feraset ve istiþare gerekçesiz bahtýn için lazýmdýr[/font]
[font=]Zan içinde yaþamak, karanlýk içinde yol bulmaktan acýdýr, Ariflik yüreðin karýdýr[/font]
[font=] [/font]
[font=]Mustafa CÝLASUN[/font]
Aþk, halin demidir'

Yukar git