Haziran 25, 2019, 01:50:35 ÖÖ
Haberler:

Ona âyetlerimiz okunduðu zaman, sanki bunlarý iþitmemiþ, sanki kulaklarýnda aðýrlýk varrmýþ gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acýklý bir azabýn müjdesini ver! (Lokman -7)

Bilinçaltý, duygular ne kadar gamdý, sukut sanki kaftandý!

Baţlatan Mustafa Cilasun, Mart 12, 2013, 10:27:21 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mustafa Cilasun

 
[/size]
[/size]Kimi zaman haykýrasým gelirdi
[/size]Etrafýna nazar eden gözlerim ürkerdi, nedense acaba derdi
[/size]Boyun bükmek kederdi, taklit üzere olan inanç [/size]kim bilir neye yeterdi
[/size]Umut en vazgeçilmez de[font=]ð[/font][/size]erdi, emel i[/size]ç[/size]in [font=]þ[/font][/size]artlanmak esefti, ke[font=]þ[/font][/size]keler ne garipti
[/size]
[/size]Ăťnan[/font][/size]Ă˝[/size]rd[/size]Ă˝[/size]m, kanard[/size]Ă˝[/size]m, avunurdum
[/size]Anlamadan yanmaya adaydým, masumiyet adýna yaþayandým
[/size]Anam, babam her [font=]þ[/font][/size]eyi bilir sandým, çekincesiz bir candým, yanýldým
[/size]Aklýmý ve izanýmý gerekçesiz kullandým, heyecan uðruna nasýlda abanýrdým, andým
[/size]
[/size]Bazen pencereden melül melül bakardým
[/size]Ýç[/font][/size]imi burkan Saiklere kapanýrdým, dinledi[font=]ð[/font][/size]im [font=]þ[/font][/size]iirleri ya[font=]þ[/font][/size]ard[/size]ý[/size]m
[/size]Hüzün kokan hangi nesiri okusam, hicran dalgalarýnda çýrpýnsam, kanardým
[/size]Akan gözyaþlýna yanmazdým, ruhumu dinlendirdiðime inanýrdým, bir sürurla yaslanýrdým
[/size]
[/size]Annem ve babam yýllar oldu rahmetlik olalý
[/size]Hoca telkin veriyordu, Arapça söylüyordu, oysa onlar bilmiyordu
[/size]Ruhla konuþmak, anlamasý için çabalamak, münker ve nekiri dikkate almak acýydý
[/size]Oysa berzah ve can için inþirah ardý
[/size]Hocaya bel ba[font=]ð[/font][/size]lamak tuhaft[/size]ý[/size], cennet ad[/size]ý[/size]na geçit vermek zandý
[/size]Kabir azabý nasýldý, mizan kurulmadan hesap sanki hazýrdý, dima[font=]ð[/font][/size] uzakt[/size]ý[/size]
[/size]Vicdan ve irade, aklýn ve azmin didarýnda ki vahaydý, ütopya nasýl bir farktý
[/size]
[/size]Mustafa CĂťLASUN
[font=] [/font]
[/size]
[font=] [/font]
AĂľk, halin demidir'