Haziran 27, 2019, 08:53:11 ÖÖ
Haberler:

Üstlerinde kanatlarýný aça-kapata uçan kuþlarý (hiç) görmediler mi? Onlarý (havada) rahmân olan Allah'tan baþkasý tutmuyor. Þüphesiz O her þeyi görmektedir. (Mulk -18)

Söylenmek kar etmez, nedensizlik izan gerektirmez!

Başlatan Mustafa Cilasun, Mart 11, 2013, 10:06:58 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mustafa Cilasun

 
[font=] [/font]
[font=] [/font]
[font=]Hevesin girdabýnda boðulma[/font]
[font=]Hesapsýz bir heyecan için çýrpýnýp savrulma[/font]
[font=]Dimaðýn ne demek olduðunu ruhunda yaþa, yüreðini avutma[/font]
[font=]Dikkat çekmek, bir nazarý cezbetmek adýna hesaba dalma, içine dön ve akýlýný sorgula[/font]
[font=] [/font]
[font=]Aynanýn karþýsýnda öyle dalma[/font]
[font=]Yalnýzlýðýn bereketini tasavvurunla, muhakemenle anla[/font]
[font=]Aklýn, iradenin, vicdanýn hakikat yolunda aktifleþmesini azminle saðla[/font]
[font=]Dövünmeyi býrak, ah etmekten kalk, nefesini tüm hücrelerinde yakinen yaþa, korkma[/font]
[font=] [/font]
[font=]Ölüm, ruhun için anlamsýz[/font]
[font=]Nefsin terbiye edilmedikçe elbette ki gamsýz[/font]
[font=]Kabir azabý nedir ki, berzah prangasý kebir mi, Arasat’ý gönülde yaþatmak narsýz[/font]
[font=]Bihakkýn aþk hak için feda olmak, kul için hazaný yaþamak, vicdan için mizan el hâk zansýz[/font]
[font=] [/font]
[font=]Sormayýn, dokunmayýn bana derken[/font]
[font=]Ruhum hicrana gark olmuþken, hüzün yüreðimde engin bir demken[/font]
[font=]Sevdanýn izini sürmek için çileyi içerken, sukut etmenin feyziyle kendimden geçerken[/font]
[font=]Kalbim kal eder, dilim el hak neyleyim der, gün biter, gece yüzüme tebessüm eder, yeter der[/font]
[font=] [/font]
[font=]Mustafa CÝLASUN[/font]
[font=] [/font]
Aþk, halin demidir'