Haziran 25, 2019, 10:06:54 ÖÖ
Haberler:

Þimdi (düþünün bakalým), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varýlacak) yere daha iyi eriþir, yoksa doðru yolda düzgün yürüyen mi?(Mulk -21)

Duasý makbul olanlar.

Başlatan kalpteniman, Mart 04, 2013, 06:29:04 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

kalpteniman


Resulullah s.a.v. Efendimiz birçok hadisi þeriflerinde;
Misafirin ev sahibine.

Babanýn evladýna.

Din kardeþlerin birbirine.

Adaletli amirlerin.

Ülema ve sülehanýn.

Gazilerin yetimlerin.

Hastalarýn mazlumlarýn.

Ana babalarýný razý eden evlatlarýn.

Kocalarýna itaat eden saliha hanýmlarýn.

Hacctan yeni dönmüþ hacýlarýn.
yaptýklarý dualarýn reddolunmayacaðýný
haber vermektedir.

Diðer bir hadisi þerifte ise;
Kaçýnmak kaderi def edemez,
Fakat salih kullarýn duasý inmiþ ve inecek olan
bela ve musibeti ortadan kaldýrmaya vesile olur.
öyle olunca ey Allahýn kullarý dua ediniz.(Ahmet bin Hambel)