Haziran 19, 2019, 07:08:47 ÖS
Haberler:

Onlar þöyle cevap verirler: Evet, doðrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmiþti; fakat biz (onu) yalan saymýþ ve: Allah'ýn bir þey gönderdiði yok; siz olsa olsa büyük bir sapýklýk içindesiniz! demiþtik. (Mulk -9)

Ruhunu doyurmadan cennete varýlmaz.

Başlatan kalpteniman, Mart 04, 2013, 05:39:14 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

kalpteniman

Cenneti kazanmak ruhu doyurmakla, Dünyayý kazanmak nefsi doyurmakla olur.Ben ömrüm boyunca sabahleyin Ruhumu doyurmadan nefsimi doyurmam.
Ruhumu doyurmaya çalýþýrken nefsimi doyurmaya vakit bulamam.
Ama siz önce önce nefsinizi doyurmaya çalýþýyorsunuz vakit kalýrsa ruhunuzu
doyurmaya çalýþýyorsunuz olmaz be kardeþim.

Ýnsan ömrünü yemekle içmekle israf etmemeli.
Çünkü dünyaya bir daha gelecek deðil.
Ýbadetini yapsýn da derecatý artsýn.
Yeme içme yaþama ise,h.z Allah ahirette onlarýn hepsini hazýrlamýþtýr.
Bir insan bir ömür çalýþýyor da bir bina yapamýyor.
Ya cenneti kazanmak için nasýl çalýþmalý.

Bunlar vasiyet, nasihat.
Yemekle içmekle zevkinin peþine düþersen, nefsinin peþine koþmuþ olursun.
Atýn yemini suyunu arpasýný ver bin git.
Çünkü nefs binektir.
Onunla yol alacaksýn.

Hatemi veli h,z.