Haziran 24, 2019, 08:22:27 ÖS
Haberler:

Lokman, oðluna öðüt vererek: Yavrucuðum! Allah'a ortak koþma! Doðrusu þirk, büyük bir zulümdür, demiþti. (Lokman -13)

Besmelenin mucizesi

Baţlatan kalpteniman, Ţubat 25, 2013, 05:16:06 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

kalpteniman

Besmelenenin mucizesiBesmelenin Suriye’nin m

uhtelif ĂĽniversitelerinde tĂ˝bbĂ˝n farklĂ˝ alanlarĂ˝nda uz man 30 profesörden oluĂľan bir araĂľtĂ˝rma grubu, Ăžam’da üç sene sĂĽreyle Besmeleyle kesilen, hayvan etleriyle Besmelesiz kesilen hayvan etleri arasĂ˝ndaki farkĂ˝ ortaya koymak ĂĽzere laboratuvar ortamĂ˝nda deneysel incelemeler de bulundular.

Bilim adamlarĂ˝, hayvan ve kuĂľ kesimi esnasĂ˝nda dinen yerine getirilmesi zaruri olan ‘Bismillahi AllahĂĽ Ekber’ sözĂĽnĂĽn kesilen etler ĂĽzerindeki etkisi, tam mânâsĂ˝yla mucize denilebilecek sonuçlarla karþýlaĂľtĂ˝lar.

Grup adýna bir açýklama yapan Prof. Dr. Halid Halave, incelemeler esnasýnda laboratuvar ortamýnda yapýlan deneylerde, besmelesiz kesilen sýðýr, küçük baþ ve kuþlarýn et dokularýnda pýhtýlaþmýþ kan, çoðalmaya müsait bakteri ve mikroplar tesbit edilirken, Besmele ile kesilen hayvan et dokularýnda ise kan, mikrop ve bakterilere rastlanmadýðýný ifade ederek, araþtýrmanýn bu sürpriz sonucu insan saðlýðý açýsýnda týpta bilimsel bir devrim olduðunu belirtti.

Besmele ile kesilenlerin farkĂ˝ Gruptan sözkonusu araĂľtĂ˝rmaya öncĂĽlĂĽk eden baĂľka bir araĂľtĂ˝rmacĂ˝ olan Dr.Abdulkadir Dirani, araĂľtĂ˝rma ve sonuçlarĂ˝ konusunda ĂľunlarĂ˝ söyledi; “Kur’ân’da Allah adĂ˝ zikir edilmeden kesilen hayvan etini yemeyin” Ăľeklindeki ĂťlâhĂ® emre raĂ°men ve hayvan kesiminde çekilen Besmelenin ardĂ˝ndaki hikmeti bilmeyen insanlarĂ˝n, hayvan kesiminde besmeleyi ihmal etmeleri, beni bu konuyu bilimsel olarak araĂľtĂ˝rmaya sevk etti.

Besmele ve tekbir ile hayvan kesimi konusunu araþtýrmaya baþlarken ekipteki bir kýsým arkadaþlar konuya ilk önceleri soðuk baktýlar ancak araþtýrmalar esnasýnda her safhada çarpýcý sonuçlar ortaya çýkýnca ekibin konuya olan merak ve ilgisi artmaya baþladý.

Besmele ve tekbirle kesilen hayvan etlerinde, Besmelesiz kesilen hayvan etlerinin aksine, et dokularĂ˝nda kan ve mikroplarĂ˝n bulunmamasĂ˝ Besmelenin bir bĂĽyĂĽk mucizesi olarak karþýmĂ˝za çýktĂ˝.” Besmeleli etlerde mikrop yok AraĂľtĂ˝rma metot ve tekniĂ°i konusunda da grubun baĂľka bir ĂĽyesi, Ăžam Ăśniversitesi EczacĂ˝lĂ˝k eski dekanĂ˝ Prof Dr. Nebil Ăžerif de Ăľu açýklamada bulundu; “Besmele ile kesilen kuĂľ, sýðýr ve küçük baĂľ hayvanlarĂ˝n etlerinden ve besmelesiz kesilen aynĂ˝ hayvanlarĂ˝n etlerinden numuneler alarak özel laburatuvarlarda mikroskopik incelemelerini yapmaya koyulduk.

Bazý icraatlarla her iki numune etleri kuru bir ortamda 48 saat beklettik, 48 saatlýk zamanýn sonunda Besmele ile kesilen hayvan etleri numuneleri açýk kýrmýzý gül rengi alýrken, besmelesiz kesilen et numuneleri ise, siyaha yakýn koyu kýrmýzý bir renk aldý. Buna ilaveten Besmeleli etlerde her hangi bir mikroba da rastlanmadý. Besmelesiz etlerin teþhisinde ise, sürekli çoðalan büyük ölçüde zararlý mikrop ve bakteriler tesbit edildi.

AyrĂ˝ca ikincisinin dokularĂ˝ndaki kanlarda iltihaplĂ˝ akyuvarlar ve alyuvarlar tesbit edilirken birinci grup et dokularĂ˝nda ise, buna benzer herhangi bir tesbit yapĂ˝lmadĂ˝.” UyuĂľturulan hayvanlarĂ˝n eti AraĂľtĂ˝rmada ĂťslâmĂ® usule göre kesilen hayvanlarĂ˝n daha az eziyet çektiĂ°i ve etlerinin de daha saĂ°lĂ˝klĂ˝ olduĂ°u belirtilirken, BatĂ˝da uyuĂľturularak öldĂĽrĂĽlen hayvanlarĂ˝n kanĂ˝ vĂĽcutta kaldýðý için, bu tĂĽr etlerin daha çabuk bozulduĂ°u, bu nedenle etler hemen donduruculara konularak muhafaza edildiĂ°i, ĂťslâmĂ® usĂ»le göre kesilen hayvan etlerinin ise hemen kasaba gönderilip akĂľama kadar bozulmadan durabildiĂ°i ifade edildi..

Alýntýdýr