Haziran 19, 2019, 06:57:32 ÖS
Haberler:

Sözünüzü ister gizleyin, ister açýða vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. (Mulk -13)

H.z Alahýn Azametini idrak edememek idraktýr.

Baţlatan kalpteniman, Ţubat 23, 2013, 06:11:45 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

kalpteniman

 

H.z Allahýn Azametinin idrak edilemeyeceðini idrak etmek de idraktýr.
Ayeti kerimede:

Sonra duman halinde olan göðe yöneldi, ona ve yer küreye, isteyerek ve istemeyerek gelin dedi.
Ăťkisi de, isteyerek geldik dediler.
Böylece onlarý iki günde yedi gök olarak yarattý ve her görevini vahyetti.
Ve biz yakýn semayý kandillerle donattýk bozulmaktan da koruduk.
iĂľte bu Aziz Alim olan AllahĂ˝n takdiridir (Fussilet 11-12) 

DiĂ°er bir Ayeti kerimede ise:
Ăťnkâr edenler göklirle yer bitiĂľik bir halde iken bizim onlarĂ˝ birbirinden kopardýðýmĂ˝zĂ˝ görĂĽp düþünmediler mi? (Enbiya 30) 

Biz yaratĂ˝lmýþlarĂ˝n, yaratanĂ˝n bu iĂľlerini aklĂ˝mĂ˝zla idrak edebilirmiyiz. 
Muhakak ki yaratýlmýþýn yaratanýn bu esrarý Ýlahi iþlerini idrak etmesi mümkün olamaz.
Fakat idrak edemiyeceĂ°imizi idrak edebilirsek, hadiseyi idrak etmiĂľ oluruz. 
Çünkü O öyle bir Allah ki,Zahir ve Batindir.
Hem görünür hem görünmez.
Ýnanana var görünüyor.
Ýnanmayana yok görünüyor.

Onu cisim olarak görmek isteyen dünyaya bakmalý,
Çünkü kâinat ceset O ise ruhtur.
Ayeti kerimede:
Allah yerlerin ve göklerin nurudur. (Nur 35)
O Adem aleyhisselamĂ˝ yarattĂ˝ ona ruh ĂĽfĂĽrdĂĽ, (Sad 72) ruh olarak Adem aleyhisselamĂ˝n içine girdi. 

Ăžeytana Ademe secde et demekle kendi ruhuna secde ettirmek istedi.
Fakat Ăľeytan çamura takĂ˝ldĂ˝ iĂľin aslĂ˝nĂ˝ anlayamadĂ˝ lânetlendi. 

Þunu çok iyi anlamak ve idrak etmek lâzým ki her canlýnýn içinde h.z Allahýn mukaddes Ruhu var.
ArtĂ˝ her insanĂ˝n içinde onu saptĂ˝rmak için ĂľeytanĂ˝n görevlendirdiĂ°i elemanĂ˝ var. 

Ýþte biz insanlar içimizdeki h.z Allahýn ruhuna uymakla, veya þeytanýn elemanýna uymakla imtihana çekilmekteyiz.
Ayeti kerimede:
O hanginizin daha gĂĽzel amel iĂľleyeceĂ°inizi imtihan etmek için ölĂĽmĂĽ ve hayatĂ˝ yaratandĂ˝r buyuruyor. (MĂĽlk 2) 

H.z Allah c.c cümlemizi içimizdeki ruhumuza uymamýzý þeytana muhalefet edip nefsimizi ondan uzuk tutmamýzý nasip etsin inþaAllah.
EĂ°er gaflete düþüp nefsimizi Allah korusun Ăľeytana kaptĂ˝rĂ˝rsak dĂĽnyada da yandĂ˝k ahirette de yandĂ˝k demektir. 
Küçük çocuðumuzu korur gibi nefsimizi korumalýyýz.

Çok iyi bilelim ki nefsimiz çocuk gibidir ne görürse ister. Onun her dediðinin zýddýný yaparsak içimizdeki ruhumuz kuvvet bulur.
Þeytan ise güç kaybeder. H.z Allah c.c cümlemizin ruhunu galip þeytaný ise maðlup etsin ÝnþaAllah.

Amin velhamdĂĽ lillahi Rabbil Alemin..
Kâlpteniman