Haziran 27, 2019, 05:06:26 S
Haberler:

Rahmân olan Allah'a karþý þu size yardým edecek askerleriniz hani kimlerdir? Ýnkârcýlar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadýrlar. (Mulk -19)

3. DÖNEM MELAMÝ – MÜCEDDÝDÝYE-Ý NAKÞÝBENDÝYE SÝLSÝLESÝ

Balatan halvetiyye, ubat 15, 2013, 06:11:42 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

halvetiyye

3. DÖNEM MELAMÝ - MÜCEDDÝDÝYE-Ý NAKÞÝBENDÝYE SÝLSÝLESÝ
1- Efendimiz Hz Muhammed (s.a.v.)
2- Sýddýk-ý Ekber Hazreti Ebubekir (r.a.)
3- Selmân-ý Farisî (r.a.)
4- Kasým bin Muhammed (r.a.)
5- Ca'fer-i Sadýk (r.a.)
6- Bâyezid Bistâmî (k.s.)
7- Ebu'l Hasan Harakânî (k.s.)
8- Ebû Ali Fermadi (k.s.)
9- Yûsuf Hâmedânî (k.s.)
10- Abdulhâlýk Gucdiivânî (k.s.)
11- Arif Rivegeri (k.s.)
12- Muhammed Fagnevî (k.s.)
13- Ali Râmiteni (k.s)
14- Muhammed Baba Semmâsî (k.s )
15- Emir Külâl (k.s.)
16 Þâh-ý Nakþýbend M. Bahâüddin Buharý (k s )
17-Alâüddin Artar (k.s.)
18- Ya'kub Cerhi (k.s.)
19- Ubeydullah Ahrâr (k.s.)
20- Kadý Muhammed Zâhid (k.s.)
21- Derviþ Muhammed Semerkandi (k.s.)
22- Hâcegî Muhammed Ýmkenegi (k.s.)
23- Muhammed Baki Billah (k.s.)
24 Ýmamý Rabbani Ahmet Fârukî (k.s.)
25 Habibullah Buhari  (k.s.)
26 Ahmed el- Mekki (k.s.)
27 Hace Hudakli (k.s.)
28 Þeyh Molla Muhammed Abid (k.s.)
29 Þeyh Molla Ýdris (k.s.)
30 Þeyh Muhammed Niyazi Kýlli (k.s.)
31 Þeyh Abdulhalik Kazgani (k.s.)
32 Þeyh Mustafa bin mahmud Trabzoni (k.s.)
33 Seyyid Muhammed Nur'ul-Arabi (k.s.)         ( Sahibi Tarikat)
34 Erzurumlu Seyyid  Hüseyin-i Ruhi  (k.s.)
35 Seyyid Ýsmail Sýrrý Efendi (k.s.)      (Hasan-ý Basri/Erzurum)
36 Seyyid  Eþref (k.s.)      (Tuzcu köyü /Erzurum)
37 Seyyid Molla Rauf Efendi  (k.s.)     (Asri Mezarlýðý/Erzurum)
38 Seyyid  Þahabettin Hocaefendi

Yukar git