Haziran 27, 2019, 05:19:21 S
Haberler:

(Resûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size iþitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az þükrediyorsunuz! (Mulk -22)

NE ZAMAN SENÝ GÖRSEM KABE'DEYÝM-Orhan Afacan

Balatan anahro, Aralk 05, 2012, 11:00:48 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

anahro

NE ZAMAN SENÝ GÖRSEM KÂBE'DEYÝM


http://video.mynet.com/anahro/NE-ZAMAN-SENI-GORSEM-KABE-DEYIM-ORHAN-AFACAN/1268719/
NE ZAMAN SENÝ GÖRSEM KABE'DEYÝM
:
Ne zaman seni görsem, Kâbe'deyim
Sýk görüþelim Hacý Arkadaþým.
Kâbe'yi gören gözünden öpeyim,
Sýk Görüþelim Hacý Arkadaþým.

Hastalanýrsan yine baþýndayým
Pamukla su verme telaþýndayým.
Sana hizmette hep genç yaþýndayým
Sýk görüþelim Hacý Arkadaþým.

Anlatma sýk sýk gördüðün rüyayý.
Her zaman pusuda düþün riyayý
Fani bir aþkla sevelim dünyayý
Sýk Görüþelim Hacý Arkadaþým...

Duaya baþla ben; Âmin, diyeyim.
Gözyaþlarýný gözümle sileyim.
Kendimi senle cennette bileyim
Sýk Görüþelim Hacý Arkadaþým..

Ýhramý giyelim yine Teninde
En çok istediðin budur senin de
Ecri çok Allah için sevmenin de
Sýk Görüþelim Hacý arkadaþým.

Özlemin fazla Kâbe'ye senin de
Hep ordasýn çare olsa elinde.
Huzurumsun, ruhumsun bedenimde
Sýk Görüþelim Hacý Arkadaþým.

Sen Hýra'ya git; ben Sevr'de kalayým.
Peygamberi dizimde yatýrayým.
Gördüklerimi, gel de anlatayým
Sýk Görüþelim Hacý Arkadaþým

Anýlar bir yanda, dua bir yanda
Bizden bahtiyarý var mý dünyada
Galiba ömrüm sona yaklaþmada.
Sýk Görüþelim Hacý Arkadaþým.

Hamza'nýn yasý var Uhut daðýnda.
Ben olayým Vahþi'nin tuzaðýnda.
Muhammed de, Gül' açsýn dudaðýnda
Sýk Görüþelim Hacý Arkadaþým.

Ne büyük deðil mi Ýmanýn Kadri
Ýmanla kazandý o büyük Bedri.
Verse de Hak hasretine sabrý.
Sýk Görüþelim Hacý Arkadaþým.

Kol kola gezdik seninle Tavafta.
Namazlara durduk yan yana safta.
Yýl gibi geliyor sensiz bir hafta
SIK GÖRÜÞELÝM HACI ARKADAÞIM

ORHAN AFACAN


Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

anahro

GÜZEL BÝR DÖRTLÜK YAZMIÞSINIZ ALLAH RAZI OLSUN

Yukar git