Haziran 25, 2019, 09:42:00
Haberler:

Ýþte bunlar Allah'ýn yarattýklarýdýr. Þimdi (ey kâfirler!) O'ndan baþkasýnýn ne yarattýðýný bana gösterin! Hayýr (gösteremezler)! Zalimler açýk bir sapýklýk içindedirler. (Lokman -11)

'Grup kararı alınacağını zannetmiyorum'

Balatan Fussilet, Aralk 04, 2012, 05:02:43

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

'Grup kararı alınacağını zannetmiyorum'

Başbakan Yardımcısı Arınç, BDP milletvekillerine fezlekeyle ilgili, "Bu konuda grup kararı alınacağını zannetmiyorum" dedi.

[br]: 'Grup kararı alınacağını zannetmiyorum'
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git