Haziran 27, 2019, 08:32:32
Haberler:

Ona âyetlerimiz okunduðu zaman, sanki bunlarý iþitmemiþ, sanki kulaklarýnda aðýrlýk varrmýþ gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acýklý bir azabýn müjdesini ver! (Lokman -7)

Patronların tercihi Çin ve Rusya'dan

Balatan Fussilet, Aralk 03, 2012, 05:00:13 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Patronların tercihi Çin ve Rusya'dan

Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, 2011'de 16 bin 890 yabancıya çalışma izni verildi. Türkiye'de çalışmak için izin alan yabancıların başında Çinliler ve Ruslar geliyor.

[br]: Patronların tercihi Çin ve Rusya'dan
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git