Haziran 27, 2019, 04:13:31
Haberler:

De ki: (Sizi imana davet ettiðimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiþ ve sýrf O'na güvenip dayanmýþýzdýr. Siz kimin apaçýk bir sapýklýk içinde olduðunu yakýnda öðreneceksiniz! (Mulk -28)

Arkadaşlarının gözleri önünde intihar etti

Balatan Fussilet, Aralk 03, 2012, 11:00:11

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Arkadaşlarının gözleri önünde intihar etti

Amerikan Profesyonel Futbol Ligi takımlarından Kansas City Chiefs'in oyuncularından Jovan Belcher, kız arkadaşını öldürdükten sonra, antrenörü ve takım arkadaşlarının gözleri önünde intihar etti.

[br]: Arkadaşlarının gözleri önünde intihar etti
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git