Haziran 17, 2019, 11:46:35 S
Haberler:

O, gökleri görebildiðiniz bir direk olmaksýzýn yarattý, sizi sarsmasýn diye yere de ulu daðlar koydu ve orada her çeþit canlýyý yaydý. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalý nebattan çift çift bitirdik. (Lokman -10)

‘Çatıya çıksak kaç para verirsiniz?’

Balatan Fussilet, Kasm 30, 2012, 11:00:08 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

‘Çatıya çıksak kaç para verirsiniz?’

Meclis'te aÄŸaçtan inmek için CHP Milletvekili Ensar Ã-ğüt'ten 700 TL alan Murat Hamlacı'nın 11 suç kaydının bulunduÄŸu ortaya çıktı. Olayın ardından birçok kiÅŸinin kendisini aradığını belirten Ã-ğüt ise vatandaÅŸların ''Çatıya çıksam daha fazla verir misiniz?” dediklerini anlattı.

[br]: ‘Çatıya çıksak kaç para verirsiniz?’
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git