Haziran 17, 2019, 10:52:35 S
Haberler:

De ki: (Sizi imana davet ettiðimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiþ ve sýrf O'na güvenip dayanmýþýzdýr. Siz kimin apaçýk bir sapýklýk içinde olduðunu yakýnda öðreneceksiniz! (Mulk -28)

Öldü sanıldı, 20 yıl sonra bulundu

Balatan Fussilet, Kasm 30, 2012, 11:00:06

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Ã-ldü sanıldı, 20 yıl sonra bulundu

Askerlik muayenesi için gittiği İstanbul'da kaybolan ve öldüğü sanılan konuşma ve zihinsel engelli Selahattin Şahin 20 yıl aradan sonra Konya'da bulundu.

[br]: Ã-ldü sanıldı, 20 yıl sonra bulundu
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git