Temmuz 18, 2019, 03:21:55 S
Haberler:

Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beðenmiþ övünüp duran kimseleri asla sevmez.  (Lokman -18)

Erdoğan yeni bir bakanlığa karşı

Balatan Fussilet, Kasm 29, 2012, 11:00:54 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Erdoğan yeni bir bakanlığa karşı

Başbakan Erdoğan, darbe komisyonun yeni bakanlık önerisine karşı çıkarken BDP’ye de seslendi: Siyaseti terörize ederseniz önünüzü kapatırlar.

[br]: Erdoğan yeni bir bakanlığa karşı
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git