Haziran 20, 2019, 11:52:12 S
Haberler:

De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalým, size kim bir akar su getirebilir? (Mulk -29)

Vatandaş artık devlete arz etmeyecek

Balatan Fussilet, Kasm 29, 2012, 05:00:44 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Vatandaş artık devlete arz etmeyecek

Devletle vatandaş arasındaki yazışma dili değişiyor. Artık resmi yazışmalarda vatandaş ‘arz ederim’ demeyecek.

[br]: Vatandaş artık devlete arz etmeyecek
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git