Haziran 26, 2019, 10:37:31 S
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. (Mulk -7)

Mısır'da İslam karşıtı filmin yapımcısına 'idam'

Balatan Fussilet, Kasm 29, 2012, 11:00:35

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Mısır'da İslam karşıtı filmin yapımcısına 'idam'

Hz. Muhammed'e hararet içeren ve İslam dünyasında büyük tepki uyandıran filmde görev alan 7 Mısırlı Hristiyan, Mısır Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından gıyabi idam cezasına çarptırıldı.

[br]: Mısır'da İslam karşıtı filmin yapımcısına 'idam'
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git