Haziran 17, 2019, 10:48:45 S
Haberler:

Mutlak hükümranlýk elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her þeye gücü yeter. (Mulk -1)

Köy 4 bini aşınca 'en fazla 2 çocuk' istedi

Balatan Fussilet, Kasm 27, 2012, 11:00:34

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Köy 4 bini aşınca 'en fazla 2 çocuk' istedi

Van’ın 350 haneli Böğrüpek köyünün nüfusu 4 bini aşınca muhtar Cengiz Oruç harekete geçti. Kapı kapı dolaşan muhtar ''En az üç çocuk” isteyen Başbakan Erdoğan'a karşılık köylülere ''En fazla iki çocuk yapın” diye seslendi.

[br]: Köy 4 bini aşınca 'en fazla 2 çocuk' istedi
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git