Haziran 24, 2019, 07:49:32 ÖS
Haberler:

Yavrucuðum! Namazý kýl, iyiliði emret, kötülükten vazgeçirmeye çalýþ, baþýna gelenlere sabret. Doðrusu bunlar, azmedilmeye deðer iþlerdir.  (Lokman -17)

Kurban ibadettir, ba??? de?il

Başlatan Fussilet, Ekim 14, 2012, 05:00:04 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Fussilet

Kurban ibadettir, ba??? de?il

Türk K?z?lay? Genel Ba?kan? Ahmet Lütfi Akar, yakla?an kurban bayram?nda Türk K?z?lay?'n?n kampanya ba?l???n?n, 'kurban bir ibadettir. Asla ve asla bir ba??? de?ildir.' ?eklinde konu?tu. Anla?mal? olduklar? Et Bal?k Kurumu kasaplar?n?n hayvanlar? kesece?ini söyleyen Akar, 'Din ad...

[br]: Kurban ibadettir, ba??? de?il
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...