Haziran 26, 2019, 05:55:56
Haberler:

O ki, hanginizin daha güzel davranacaðýný sýnamak için ölümü ve hayatý yaratmýþtýr. O, mutlak galiptir, çok baðýþlayýcýdýr. (Mulk -2)

Özel sektörün uzay aracı dünyaya döndü

Balatan Fussilet, Haziran 05, 2012, 11:00:38

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Ã-zel sektörün uzay aracı dünyaya döndü

Ã-zel Amerikan ÅŸirketi SpaceX’e ait insansız uzay aracı Dragon, Dünya’ya döndü.
Dragon, 25 Mayıs’ta kenetlendiÄŸi Uluslararası Uzay Ä°stasyonu’ndan (UUÄ°) TSÄ° 12.35′te ayrılmıştı. Dragon, TSÄ° 18.42′de paraşütle Meksika açıklarında, Pasifik’e indi.  Ã-zel sektöre ait uzay aracı, UUÄ° ile 5 gün, 16 saat, 5 dakika kenetli kaldı. Dragon, UUÄ° ile kenetlenen ilk özel sektör aracı olarak yörüngeye gidip, gelmede, ”uzayın keÅŸfinde yeni bir dönemin baÅŸlangıcı” olarak tarihe geçmeyi baÅŸardı.

[br]: Ã-zel sektörün uzay aracı dünyaya döndü
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git