Haziran 20, 2019, 11:25:33 S
Haberler:

Biz insana, ana-babasýna iyi davranmasýný tavsiye etmiþizdir. Çünkü anasý onu nice sýkýntýlara katlanarak taþýmýþtýr. Sütten ayrýlmasý da iki yýl içinde olur. (Ýþte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana þükret diye tavsiyede bulunmuþuzdur. Dönüþ ancak banadýr. (Lokman -14)

Muhammed Mursi: Mısır’da Firavunların çağı bitti

Balatan Fussilet, Mays 24, 2012, 11:00:46

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Muhammed Mursi: Mısır’da Firavunların çağı bitti

Muhammed Mursi: Mısır’da Firavunların çağı bitti haberi | Son Dakika Dünya Haberleri | Haber, Haberler, Gazete Haberleri, Güncel Haberler, En Son Haberler

[br]: Muhammed Mursi: Mısır’da Firavunların çağı bitti
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git