Haziran 20, 2019, 11:43:19 S
Haberler:

Rablerini inkâr edenler için cehennem azabý vardýr. O, ne kötü dönüþtür! (Mulk -6)

Hurma ile oruç açmak müstehaptýr

Balatan Resulehasret, Mays 27, 2008, 06:21:15

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Resulehasret

Hurma ile oruç açmak müstehabdýr
Orucu, varsa hurma ile açmak müstehabtýr. Çünkü Selman b. Amir (R.A.) den rivayete göre Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz:
"Sizden biriniz oruçlu olduðu zaman hurma ile, hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Çünkü su temizleyicidir" (Ebu Davud; Sýyam: 21, Tirmizi; Zekat: 26, Nesai; Sýyam: 28, Ýbn-i Mace; Sýyam: 25, A.b.Hanbel; 4/17, 18, 213, 215) buyurmuþlardýr. Enes b. Malik (R.A.)’den de rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz:
"Akþam namazýný kýlmadan önce birkaç taze hurma ile, eðer taze hurma yoksa kuru hurma ile iftar ederdi; o da bulunmazsa birkaç yudum su yudumlardý.7"
Kýþýn hurma, yazýn su
Diðer bir rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz: "Kýþýn hurma, yazýn ise su ile iftar ederdi.8" Herhangi bir yiyecekle de iftar edilebilir. Ancak Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin sünnetini icra etmek niyetiyle varsa hurma ile iftar etmek, yoksa suyu tercih etmek kiþiye sevab kazandýrýr

ntvinh986

Alnt yaplan: sýrr-ý nihan - Mays 27, 2008, 06:21:15
Hurma ile oruç açmak müstehabdýr
Orucu, varsa hurma ile açmak müstehabtýr. Çünkü Selman b. Amir (R.A.) den rivayete göre Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz:
"Sizden biriniz oruçlu olduðu zaman hurma ile, hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Çünkü su temizleyicidir" (Ebu Davud; Sýyam: 21, Tirmizi; Zekat: 26, Nesai; Sýyam: 28, Ýbn-i Mace; Sýyam: 25, A.b.Hanbel; 4/17, 18, 213, 215) buyurmuþlardýr. Enes b. Malik (R.A.)’den de rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz:
"Akþam namazýný kýlmadan önce birkaç taze hurma ile, eðer taze hurma yoksa kuru hurma ile iftar ederdi; o da bulunmazsa birkaç yudum su yudumlardý.7"
Kýþýn hurma, yazýn su
Diðer bir rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz: "Kýþýn hurma, yazýn ise su ile iftar ederdi.8" Herhangi bir yiyecekle de iftar edilebilir. Ancak Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin sünnetini icra etmek niyetiyle varsa hurma ile iftar etmek, yoksa suyu tercih etmek kiþiye sevab kazandýrýr


Thanks you for the post.
Hi all, I am a new member of forum. Would a newcomer be warmly welcome here? Good day you guys!!!

__________________
Watch Anime Episodes

Yukar git