Haziran 25, 2019, 11:39:57
Haberler:

Onlar þöyle cevap verirler: Evet, doðrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmiþti; fakat biz (onu) yalan saymýþ ve: Allah'ýn bir þey gönderdiði yok; siz olsa olsa büyük bir sapýklýk içindesiniz! demiþtik. (Mulk -9)

Ekmek diyeti rejimi ile 10 günde 5 kilo aç kalmadan zayýflamak mümkün

Balatan Fussilet, Temmuz 17, 2011, 04:10:37 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Ekmek diyeti rejimi ile 10 günde 5 kilo aç kalmadan zayýflamak mümkün.

Ekmek, 1950 li yýllarda toplumun en önemli beslenme kaynaðýydý. Ekmekte yer alan bol miktarda vitamin mineraller diyet lifleri ve proteinler, onu bir karbonhidrat deposu olmaktan ziyade yaþamsal bir besin haline getirmektedir. Ekmek doðru biçimde tüketildiðinde ayný zamanda zayýflama ve kilo verme olanaðý da tanýmaktadýr.

Sizlere vereceðim ekmek diyeti ile hem 5 kilo zayýflama ve incelme imkaný bulacaksýnýz hem de diyet süresince saðlýðýnýzdan hiç bir þey kaybetmeyeceksiniz.

Ekmek diyeti günde 1200 ile 1.600 kalori tükemi hedef alan bir diyettir. Bu diyete ekmek diyeti denilmesinin temel nedeni, 4-5 öðünlük diyet menüsünde devamlý olarak ekmek parçasý yenmesini gerektirmesidir. Ekmek diyeti denilince insanlar kilolarca ekmek yiyeceklerini falan sanmasýnlar. Günlük olarak sadece 250-300 gram ekmek yenmelidir. Ekmek diyeti süresince doðal tam buðday ekmeði tüketimi tercih edilmektedir. Ama arada diyet menünüzü renklendirmek amacýyla kepekli veya çavdarlý esmer ekmek te tüketebilirsiniz.

Diyet boyunca yaðsýz et ve peynir çeþitleri, balýk, sebze ve meyvelerin tüketimine izin verilir. tereyaðý ve margarinden ise kalori almamak için kahvaltýda az bir miktar haricinde kaçýnmak zorundayýz. Sadece yaðsýz süte az miktarda þeker atabilirsiniz. Onun haricinde de þeker tüketimi yasaktýr. Ekmek diyeti süresinde düþük kalorili içecekler tercih edilmelidir. Ekmek ile su birlikte tüketildiðinde vücuda müthiþ düzeyde olumlu etkiler yaparlar. Bir kere vücut sulu ekmeði asla yaða dönüþtürmez. Ekmek içerisinde bulunan liflerin sindirimi zor olduðu için vücuda enerji ve dolayýsýyla kalori harcatýr. Konsantre meyve sularý ise yüksek kalori içerdiðinden dolayý Ekmek diyetinde içecek olarak pek tercih edilmez. Yeþil çay, adaçayýi papatya çayý, mate yapraðý çayý, biberiye çayý, zencefil çayý gibi bitkisel çaylarý tüketmenizde hiç bir mahsur yoktur.


Ekmek diyeti, hamile hanýmlara ve bayanlara uygun deðildir. 7 Günlük diyet kürü boyunca günlük 1 saat yürüyüþ ve benzeri kardiyo egzersizi ile diyeti destekleyebilirsiniz.

Sizlere 1 günlük örnek bir ekmek diyeti menüsü veriyorum. Bazý web sitelerinde her öðün 4-5 dilim ekmek þeklinde saçma sapan diyet menüleri yer alýyor. Bu menülerin ekmek diyeti ile uzaktan yakýndan alakasý yoktur. Tek tip besin ile diyet olmaz. Bu tür diyetleri uygularsanýz saðlýðýnýz tehlikeye girer. Bu aþaðýdaki örnek menü de her ana öðünde 1 dilim ekmek yemelisiniz. Ekmeksiz öðün geçmemeli. Bu menü gibi 10 günlük bir menüyü maksimum 1200 kalori olacak þekilde programlayabilir ve uygulayabilirsiniz.

Kahvaltý: Bir dilim ekmek, 5 gr tereyaðý, bir dilim sucuk (10 gr), 1 dilim yaðsýz peynir (15g) 1 dilim domates

Ara öðün: 1 armut

Öðle: 100 gram tavuk göðsünden alýnmýþ et ile tavuk güveci yapacaðýz. 1 tatlý kaþýðý yað, 100g havuç, 3 soðan, 30 gr makarna, 1 / 4 lt tavuk suyu (anlýk), 3 kuru erik, 1 çay kaþýðý susam Tavuk güveç;

Tavuðu dilimleyip hafif yaðda kýzartýyoruz. Ýçerisine havuç ve soðanlarý küçük dilimler halinde atýyoruz. Ýçerisinde tavuk suyu döküp piþiriyoruz.

Ara öðün: Bir bisküvi, 30 gr süzme peynir, 1 tatlý kaþýðý bal

Akþam: Bir kibrit kutusu Peynir ve aþaðýdaki malzemelerle peynirli omlet yapacaksýnýz.

Bir parça susam ve çörekotu, 30 gr peynir (% 30), 2 çay kaþýðý mayonez (% 30), 2 yemek kaþýðý karýþýk turþu, 1 çay kaþýðý ekþi krema, soðan, turp;

Genel olarak, ekmek diyeti, saðlýlý ve kilo kaybettiren zayýflatan bir diyettir. Diyetin saðlýklý olmasýnýn arkasýnda yukarýdaki gibi örnek bir diyet menüsü ile günlük 1200 kalori alýmýna cevaz vermesi ve de sizleri fazla sarsmadan aðýr aðýr zayýflatmasý yatmaktadýr.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git