Haziran 27, 2019, 04:48:54
Haberler:

Mutlak hükümranlýk elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her þeye gücü yeter. (Mulk -1)

Sahte bal nasýl anlaþýlýr...

Balatan devran, Mays 11, 2011, 05:21:07 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

devran

Sahte balý duyduðumda yok artýk demiþtim ama cidden varmýþ. Hele birde tv de izlediðim reklam da sahte bal konusuna deðinince olduðuna iyice inandým.
Sahte bal tadýna bakarak ya da kokusundan falan anlaþýlmýyor. Anlamak için tek çözüm analiz ettirmek. Sürekli analize gönderemiyceðimize göre en iyisi bildiðimiz markanýn ballarýný almak.
Sonuçta markalarýn belli bir imajý var onu sarsmak istemez!

Yukar git