Haziran 17, 2019, 11:51:32 S
Haberler:

Rablerini inkâr edenler için cehennem azabý vardýr. O, ne kötü dönüþtür! (Mulk -6)

Türkiye'de 6 Ay Gece 6 Ay Gündüz Olsaydý Ne Olurdu?

Balatan esselam, Nisan 14, 2011, 05:53:06 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

esselam

1- Biz her gece Heybeli'de mehtaba çýkabilir miydik?
2- Sabahýn þerri akþamýn hayrýndan iyidir deyip 6 ay bekleyebilir miydik?
3- Akþam gezmeleri yapmak için komþuya maniniz yoksa akþam size oturmaya geleceðiz diyerek komþuyu 6 ay aðaç edebilir miydik?
4- 6 ay iyi akþamlar 6 ay da iyi günler diye mi selamlaþýrdýk?
5- 'Borcumu sabah öderim söz' der alacaklýyý 6 ay daha oyalar mýydýk?
6- Akþamcýlar sadece 6 ay mý 2 tek atarlardý?
7- Horozlar yýlda sadece 1 kez mi öterlerdi?
8- 6 ay boyunca þov yapmak zorunda kalacak Okan ve Beyaz ne hale gelirlerdi?
9- 'Akþama görüþürüz' dersek karþýdaki kafayý yer miydi?
10- Gece bekçileri 6 ay çalýþýp 6 ay tatil mi yaparlardý?
11- Gece kulüpleri 6 ay açýk 6 ay kapalý mý olurlardý?
12- Tatil köyleri 7 gün 6 gece yerine nasýl ilan verirlerdi?
13- Askerler þafak yerine ne sayarlardý?
14- Bu akþam halý saha maçýmýz var diyenlerin hali nice olurdu?
15- Sabaha kadar dans lafý gerçek olur muydu?
16- Bir gecede 5 kere diye atýp tutanlar bir gecede 500 kere falan diye mi hava yaparlardý bu kez?
17- Sabaha kadar uyudum lafýný kýþ uykusuna yatan ayýlardan baþka söyleyebilen kalýr mýydý?


Yukar git