Haziran 24, 2019, 07:28:32 ÖS
Haberler:

Ýnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptýrmak ve sonra da onunla alay etmek için boþ lafý satýn alýr. Ýþte onlara rüsvay edici bir azap vardýr. (Lokman -6)

Ayetten Yansýmalar

Baţlatan MiM, Nisan 10, 2011, 07:17:54 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MiM

“Ăťnsanlardan bazĂ˝larĂ˝ Allah’tan baĂľkasĂ˝nĂ˝ Allah’a denk tanrĂ˝lar edinir de onlarĂ˝ Allah’Ă˝ sever gibi severler. Ăťman edenlerin Allah’a olan sevgileri ise çok daha fazladĂ˝r. KeĂľke zalimler azabĂ˝ gördĂĽkleri zaman bĂĽtĂĽn kuvvetin Allah’a ait olduĂ°unu ve Allah’Ă˝n azabĂ˝nĂ˝n çok Ăľiddetli olduĂ°unu önceden anlayabilselerdi.”    (Bakara, 165)

   Harita metod defterinin çizgileri arasĂ˝na simetrik kalpler çizmekle baĂľladĂ˝ bizim sevdamĂ˝z. Zaman zaman içinden bir ok geçirdik boyutunu göstermek adĂ˝na. Mef’ullere meftĂ»n rĂĽyalara daldĂ˝k. Ă–nce gĂĽnlerimizi paylaĂľtĂ˝k, sonra verdik neyimiz varsa geceye dair… KulaklarĂ˝mĂ˝z duymaz oldu önce, sonrasĂ˝nda beklenen perde indi gözlerimize. DireniĂľ cephesindeki yĂĽreĂ°imiz, göðsĂĽmĂĽzĂĽ delercesine haykĂ˝rdĂ˝ hakikati çýrpĂ˝nýþlarĂ˝yla. O Ehad’dir, Samed’dir dedikçe lâl oldu diller. Sustuk. Allah adĂ˝na göðe savrulan yumruklar da indi birer birer. Ăťki eli yanda, baþý önde daĂ°Ă˝ldĂ˝k sessizce. Ă–yle ya, kurallarĂ˝na uymazsak atĂ˝lĂ˝rdĂ˝k oyundan. Sustuk. Bizim hayatĂ˝mĂ˝z oyun ve eĂ°lenceden ibaret deĂ°ildi. DeĂ°ildi amacĂ˝mĂ˝z kuru bir saltanat davasĂ˝. Kural koyucu bir mercĂ® tanĂ˝mazdĂ˝k vahyin önĂĽne geçen. Din ĂĽzerinden pazarlýða yanaĂľmazdĂ˝k, nefsin sevdikleri uĂ°runa. Sizin dininiz size, benimki banaydĂ˝. Allah rĂ˝zasĂ˝nĂ˝ gözettiĂ°imiz sadr-Ă˝ Ăťslam yurdunda.


   SaĂ° elimize gĂĽneĂľ, sol elimize ay verilmeden terk ettik cennetimizi. Allah ayetlerini yitik bĂ˝raktĂ˝k ucuz tezgâhlar ĂĽzerinde. “ Yerlerin ve göklerin hâkimiyeti bendedir” diyen Rahman’Ă˝ göðe isnad ettik isyankâr bir boyun eĂ°iĂľle. Sevgimizi, kulluĂ°umuzu tayin edilen gĂĽnlerde hatĂ˝rladĂ˝k. Rabbi hoĂľ tutmak adĂ˝na þölenler, geceler tertip ettik, Kur’an ezgisiyle sĂĽslenen, gözyaĂľlarĂ˝yla bezenen. Onun mĂĽdahil olmadýðý imitasyon bir hayat tasarladĂ˝k ve buna biz bile inandĂ˝k. HĂĽrriyet, milliyet kafiyeli Ăľiirler okuduk hep bir aĂ°Ă˝zdan. DakikalĂ˝k kĂ˝yamlara durduk sýðýndýðýmĂ˝z Laisizm’in gölgesinde. Er-Rahim’in gölgesinden baĂľka gölgelerin bulunmayacaĂ°Ă˝ o gĂĽnĂĽ hatĂ˝rĂ˝mĂ˝za getirmedik bile.


   GĂĽnĂĽmĂĽz Samirilerinin inĂľa ettiĂ°i teneke buzaĂ°Ă˝lara taptĂ˝k sorgulamadan. Musa’nĂ˝n asasĂ˝nĂ˝, Firavun’un bir nefeslik saltanatĂ˝nĂ˝ çok çabuk unuttuk.


   Ruhumuzu besleyecek gerçek sevgiyi aradĂ˝k yanlýþ adreslerde. Kimimiz rabĂ˝tada buluĂľmak ĂĽzere randevulaĂľtĂ˝, kurtuluĂľunu baĂ°ladýðý önderleriyle. AĂ°Ă˝zdan gönle inmeyen tĂĽmceler kurdu birbiri ardĂ˝na. BeĂľinci boyuta mahkĂ»m etti yaĂľayan, dinamik Ăťslam’Ă˝. Vahiy ona muhatap deĂ°ilmiĂľ gibi aracĂ˝ suflörler aradĂ˝ narkozlu beynine. Çok Ăľeyleri sevdik; karanlĂ˝k, rutubetli bir senaryo içinde. Karun gibi sevdik, sahiplendik geride kalacak olanlarĂ˝. Kabil gibi mahrum ettik Allah rĂ˝zasĂ˝nĂ˝ ĂĽzerimizden. Tarih kitaplarĂ˝ndan çýkardĂ˝k nefsimize hoĂľ gelmeyen sonlarĂ˝. Ebrehe’den haber vermez oldu ebabiller. Ăťbrahim’in baltasĂ˝ sĂ˝zlanmakta için için. sokaklar çýkmaz oldu imanĂ˝ tutuĂľturacak bahar yellerine. Ăťslam olmaktan ötesine uzanan bir teslimiyet gerek bizlere. Haber verilen o azap gĂĽnĂĽ gelip çatmadan, Allah’Ă˝n önĂĽne geçen gayri meĂľru sevgileri tek celsede sökĂĽp atmaktĂ˝r tevhide yakĂ˝n olan…


AlýntýHatice KĂĽbra DemirbaĂľ