Temmuz 18, 2019, 03:38:31 ÖS
Haberler:

Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakýn olan göðü kandillerle donattýk. Bunlarý þeytanlara atýþ taneleri yaptýk ve onlara alevli ateþ azabýný hazýrladýk. (Mulk -5)

Ayetten Yansýmalar

Baţlatan MiM, Nisan 10, 2011, 07:17:54 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MiM

“Ăťnsanlardan bazĂ˝larĂ˝ Allah’tan baĂľkasĂ˝nĂ˝ Allah’a denk tanrĂ˝lar edinir de onlarĂ˝ Allah’Ă˝ sever gibi severler. Ăťman edenlerin Allah’a olan sevgileri ise çok daha fazladĂ˝r. KeĂľke zalimler azabĂ˝ gördĂĽkleri zaman bĂĽtĂĽn kuvvetin Allah’a ait olduĂ°unu ve Allah’Ă˝n azabĂ˝nĂ˝n çok Ăľiddetli olduĂ°unu önceden anlayabilselerdi.”    (Bakara, 165)

   Harita metod defterinin çizgileri arasĂ˝na simetrik kalpler çizmekle baĂľladĂ˝ bizim sevdamĂ˝z. Zaman zaman içinden bir ok geçirdik boyutunu göstermek adĂ˝na. Mef’ullere meftĂ»n rĂĽyalara daldĂ˝k. Ă–nce gĂĽnlerimizi paylaĂľtĂ˝k, sonra verdik neyimiz varsa geceye dair… KulaklarĂ˝mĂ˝z duymaz oldu önce, sonrasĂ˝nda beklenen perde indi gözlerimize. DireniĂľ cephesindeki yĂĽreĂ°imiz, göðsĂĽmĂĽzĂĽ delercesine haykĂ˝rdĂ˝ hakikati çýrpĂ˝nýþlarĂ˝yla. O Ehad’dir, Samed’dir dedikçe lâl oldu diller. Sustuk. Allah adĂ˝na göðe savrulan yumruklar da indi birer birer. Ăťki eli yanda, baþý önde daĂ°Ă˝ldĂ˝k sessizce. Ă–yle ya, kurallarĂ˝na uymazsak atĂ˝lĂ˝rdĂ˝k oyundan. Sustuk. Bizim hayatĂ˝mĂ˝z oyun ve eĂ°lenceden ibaret deĂ°ildi. DeĂ°ildi amacĂ˝mĂ˝z kuru bir saltanat davasĂ˝. Kural koyucu bir mercĂ® tanĂ˝mazdĂ˝k vahyin önĂĽne geçen. Din ĂĽzerinden pazarlýða yanaĂľmazdĂ˝k, nefsin sevdikleri uĂ°runa. Sizin dininiz size, benimki banaydĂ˝. Allah rĂ˝zasĂ˝nĂ˝ gözettiĂ°imiz sadr-Ă˝ Ăťslam yurdunda.


   SaĂ° elimize gĂĽneĂľ, sol elimize ay verilmeden terk ettik cennetimizi. Allah ayetlerini yitik bĂ˝raktĂ˝k ucuz tezgâhlar ĂĽzerinde. “ Yerlerin ve göklerin hâkimiyeti bendedir” diyen Rahman’Ă˝ göðe isnad ettik isyankâr bir boyun eĂ°iĂľle. Sevgimizi, kulluĂ°umuzu tayin edilen gĂĽnlerde hatĂ˝rladĂ˝k. Rabbi hoĂľ tutmak adĂ˝na þölenler, geceler tertip ettik, Kur’an ezgisiyle sĂĽslenen, gözyaĂľlarĂ˝yla bezenen. Onun mĂĽdahil olmadýðý imitasyon bir hayat tasarladĂ˝k ve buna biz bile inandĂ˝k. HĂĽrriyet, milliyet kafiyeli Ăľiirler okuduk hep bir aĂ°Ă˝zdan. DakikalĂ˝k kĂ˝yamlara durduk sýðýndýðýmĂ˝z Laisizm’in gölgesinde. Er-Rahim’in gölgesinden baĂľka gölgelerin bulunmayacaĂ°Ă˝ o gĂĽnĂĽ hatĂ˝rĂ˝mĂ˝za getirmedik bile.


   GĂĽnĂĽmĂĽz Samirilerinin inĂľa ettiĂ°i teneke buzaĂ°Ă˝lara taptĂ˝k sorgulamadan. Musa’nĂ˝n asasĂ˝nĂ˝, Firavun’un bir nefeslik saltanatĂ˝nĂ˝ çok çabuk unuttuk.


   Ruhumuzu besleyecek gerçek sevgiyi aradĂ˝k yanlýþ adreslerde. Kimimiz rabĂ˝tada buluĂľmak ĂĽzere randevulaĂľtĂ˝, kurtuluĂľunu baĂ°ladýðý önderleriyle. AĂ°Ă˝zdan gönle inmeyen tĂĽmceler kurdu birbiri ardĂ˝na. BeĂľinci boyuta mahkĂ»m etti yaĂľayan, dinamik Ăťslam’Ă˝. Vahiy ona muhatap deĂ°ilmiĂľ gibi aracĂ˝ suflörler aradĂ˝ narkozlu beynine. Çok Ăľeyleri sevdik; karanlĂ˝k, rutubetli bir senaryo içinde. Karun gibi sevdik, sahiplendik geride kalacak olanlarĂ˝. Kabil gibi mahrum ettik Allah rĂ˝zasĂ˝nĂ˝ ĂĽzerimizden. Tarih kitaplarĂ˝ndan çýkardĂ˝k nefsimize hoĂľ gelmeyen sonlarĂ˝. Ebrehe’den haber vermez oldu ebabiller. Ăťbrahim’in baltasĂ˝ sĂ˝zlanmakta için için. sokaklar çýkmaz oldu imanĂ˝ tutuĂľturacak bahar yellerine. Ăťslam olmaktan ötesine uzanan bir teslimiyet gerek bizlere. Haber verilen o azap gĂĽnĂĽ gelip çatmadan, Allah’Ă˝n önĂĽne geçen gayri meĂľru sevgileri tek celsede sökĂĽp atmaktĂ˝r tevhide yakĂ˝n olan…


AlýntýHatice KĂĽbra DemirbaĂľ