Haziran 27, 2019, 04:39:08 S
Haberler:

De ki: Sizi yeryüzünde çoðaltýp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksýnýz. (Mulk -23)

Ölüm KAdar Acý veren Baþka Bir his varmýdýrki tamir EDilememiþ!!!!

Balatan neselii_ruweyda, Aralk 09, 2010, 04:09:02

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

neselii_ruweyda

Acý Çektiðimi Hisediyorum ..

DAha bir yýl olmadý onu hastanede Ziyaret etmem HAyata umutla bakmasý Güneþin YEnideN Ve daha Güsel doðacaðýna KARþý umudu VARdý .beyNin DE aðrýyý hiseder ken bile hayata tutunmaya ÇAlýþýyorDu.. GülüyoRdü Ve güldürüyordu Sanalda tanýdýðý ama karþýsýnDA ilk kez Gördüðü birini ...

      ARtýk Acýlar yokdu zoraki Gülümsemeler DE . :'(

Bugün öðrendim hayata VEda ETÝðini SANki ona Son borcumu VEfamýý bölee Ödemeliyim gibi hisettim VE foruma yýllar
sonra GEri Döndüm ..Çünkü O Dini SERverler içinDE bulunan biz Sanal inSAnlarýn En iyilerinDEn en kavgalarDAn uzak DUraný.... BElkide SAYgýda hiÇ kusur yapmayanýMýz.. KAlp KIrmayanýmýz .. 

BEnim YAZýlarýmý KOpylerimi Önceden takip EDEnler bilir REnkli yazýlar Göze hoþ GElen yazýlaR kullanýrým Ama bu yazý EN az onun kaDAR yalýn EN az onun kadar duru  olacak  :'( 

   BUnlarý kaleme YAdaa buraya aktarýrýken Gözümün önüne GEliyorr .. gülümseyen yüzü VE ayný zaman Da hisetiði Acý ben onu hastalýðýyla tanýdým ama hiç umutsuzluguyla DEgil; ben onu SAbrýylaa VE hep boynu bükük Allah a sonsuz  Þükrüyle ;BEn onu hep Dua EDerken tanýdým Hiç isyan ETmeden ... DEdimyaaa oo  :'( :'( KUsursuz DEðil Di belki Ama bana karþý öleydiii ...

Biliyorum okurken merak ediyosunuz bu kimden bahsediyor benim gibi uzun Zamandýr serverlerde Chat yapan birileriyseniz bilme Þansýnýz fazlaa ... DEdimyaaa O sanalýn terbiyeli çoçugu  obenim yaþýtým belki hayatan beklentilerimiz bile aynýydý  ...
Ama
Allah ým onu bizden çok sevdi VE yanýna Aldý inþ CEnnetinee...
Ýslamisohbet.net in VAzgeçilmez Admini HAYRULLAH YILMAZ  :'( :'( SEN ÝYÝ BÝR DOSD ÝYÝ BÝR ÝNSAN VE ÝNÞ ALLAH KATINDA
iyi Bir müslümansýn dýr ...
DUalrýmýz seninle Yerin Cennet olsunn .... 

SEniii sanalda tanýdým , sanalda vedaaaaa  etmek istedim .... ...

Ölüm KAdar Acý veren Baþka Bir his varmýdýrki tamir EDilememiþ!!!!

( sanmayýn ona dair cümleler bittiii ona karþý cümleler yeni baþladýýýý ....))
                                    neselii_ruweydaa ((( bugun sanaldaki EN mutsuz günüm ))

MiM

Rabbim merhum kardeþimizin seyyiatýný hasenata tebdil eylesin. kendisine yüce Rabbimden sonsuz rahmetlerini temenni ediyorum. baþýnýz saðolsun sevgili rüveyda kardeþim.

sizinle kusva.net'te iken beraberdik, orasý kapanýnca bi daha göremedim sizi. lakin hep merak etmiþimdir... olaðanüstü güzel paylaþýmlarýnýz, isminizle müsemma oldukça neþeli yorumlarýnýz vardý. sizi çok sevmiþtik ablam ya, göremedik bi daha, kaybettik izinizi... burada görünce çok sevindim, mutlu oldum... fakat böyle müessif bir vefat haberiyle acýlar içinde görmek elbet bizi de üzdü ziyadesiyle...

Rabbim cümlemize ölümlerden ibret alan, hayatlarýný ahiretleri için bir fýrsat bilerek yaþayan kullarýndan eylesin.

****

not: kýymetli ablam, bahsettiðiniz sitede gezindim biraz. merhum kardeþimizle ilgili tek bir satýr bile bir haber/yorum göremedim. doðrusu bu biraz þaþýrttý beni. umarým oradaki kardeþler "vefa"nýn sade bir semt adý olmadýðýný biliyorlardýr. ya da üzüntüyle yazamamýþ, belki bilahare konuyu iþleyeceklerdir diye hüsn-i zan edelim en güzeli... tekrar baþýnýz saðolsun.

neselii_ruweyda

TEsekkur Ederim aðabeycim .. ben aslýnda chat dünyasýný forum dünyasýný kapatým gibi ...

sölediðim gibi ona vefa borcum  gibi hissetim hala hayal Gibi GEliyor .. Ölüm En soðuk ÞEy ... Ama VERen aldý bunu biliyorum VE sýðýnaðýmýz ''O'' VE yine  ''o''na Sýðýnýyoruz...

SEninle rastlaþmak Çok güzel araDA aranýza Gelceðim Özlediði mi Farkettim...  paylaþmak paylaþdýklarýn ilgi görmesi  güsel.  kusva forum aslýnda benim parçam olmuþdu. Orasý kapatýlýnca
soðudum  forum dan çünkü okadar emek ziyan olmuþduu...

saygýlarýmlaa...
  neselii_ruweyda  :'(

Yukar git