Haziran 25, 2019, 06:13:15 ÖÖ
Haberler:

Yeryüzünü size boyun eðdiren O'dur. Þu halde yerin omuzlarýnda (üzerinde) dolaþýn ve Allah'ýn rýzkýndan yeyin. Dönüþ ancak O'nadýr.(Mulk -14)

6 Aralýk 2010 Öðretmen Atamalarý Sonuçlarý

Baţlatan Fussilet, Kasým 23, 2010, 09:04:38 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Fussilet

6 AralĂ˝k 2010 Ă–Ă°retmen AtamalarĂ˝ SonuçlarĂ˝      2010 YĂ˝lĂ˝ Son öðretmen atamasĂ˝nda TĂĽm Ă–Ă°retmen AdayĂ˝ ArkadaĂľlara BaĂľarĂ˝lar Dileriz
31 Ekim 2010 tarihinde yenilenen KPSS Eðitim Bilimleri sonuçlarýna göre yapýlacak olan 30 Bin öðretmen atamasý 6 Aralýk 2010 Pazartesi günü gerçekleþtirilecek ve atamasý yapýlan öðretmen adaylarý 7 Aralýk 2010 Salý günü göreve baþlayacaklardýr.
Tekrarlanan KPSS Eðitim Bilimleri Sýnavý sonuçlarýnýn netleþmesi üzerine, Bakanlýk tarafýndan yeni atama takvimi belirlendiði belirtilen açýklamada, þunlar kaydedildi:
”5-12 KasĂ˝m 2010 tarihleri arasĂ˝nda kontenjanlarĂ˝n gĂĽncellenmesi iĂľlemi yapĂ˝lmýþtĂ˝r. 22-24 KasĂ˝m’da taban puanlar belirlenerek, kĂ˝lavuz yayĂ˝nlanacaktĂ˝r. 25 KasĂ˝m-3 AralĂ˝k tarihleri arasĂ˝nda baĂľvurular kabul edilecektir.
Atama sonuçlarýný gerçekleþtirildikten sonra sitemizden öðrenebilirsiniz.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


UrfalĂ˝ Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


UrfalĂ˝ Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


UrfalĂ˝ Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

liprade

Hocam ilk mesajdaki link sorunku. Son mesajdaki de ondan aĂľaĂ°Ă˝ deĂ°il:)

Bir el atar mýsýnýz?
"Cehalet hĂ˝yar olmuĂľ gidiyor son sĂĽrat/  Enkaz-Ă˝ beĂľer koĂľuyor elde tuzluk alĂ˝k surat"