Haziran 25, 2019, 06:27:58 ÖÖ
Haberler:

Sözünüzü ister gizleyin, ister açýða vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. (Mulk -13)

Toprak yorganýnýn altýna girmeden deðerlendir organlarýný.

Baţlatan kalpteniman, Ekim 05, 2010, 07:04:10 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

kalpteniman

h.z. Allahý inkar eden kâfir.

Karanlýk bir akýbetin var, karanlýðý seçeceðine
Allaha inan da aydýnlýðý seç.
Hayatta hep kazanmak için çalýþan sen iflasa gidiyorsun.

Sana ikram edilen fýrsatý tepiyorsun.
Öyle bir fýrsat ki, gözlerin kararýp yere yýðýldýðýn zaman,
bu fýrsat elinden alýnacak.
Aklýn var düþünmek için.
Gözlerin var görmek için.
Kulaðýn var duymak için.

Toprak yorganýnýn altýna girmeden.
Deðerlendir bu organlarýný.
Bu organlarý sana Onu arayýp bulman için ,
Seni yoktan var eden verdi.

Hazýr bulduðun bu vücud hazineni sana ikram eden var.
O'nu ara bul.
Aynaya bak, ne mükemmel yaratýlmýþsýn deðil mi?
mükemmel bir ustanýn elinden çýktýðýn belli olmuyor mu?
Sen ise güzelliðinle övünüyorsun da seni bu hale getiren kainatýn
yaratýcýsýný bulamýyorsun.

Karanlýk odada nasýl yaratýldýðýný görmedin dünyaya geliverdin.
Gönüllü hizmetçilerin olan annen ve baban da hazýrdý.
Daha evvel boþ olan annenin göðüslerine gýdaný da doldurdu.

Neticede ihtiyacýn olan her þeyi sana verdi.
Büyüdün akýlbali oldun sana bu nimetleri ikram edeni inkar ettin.

Ýþte sana ikram edilen bedenin nasýl yaratýldýðýný görmediðin gibi,
Ýkinci yaratýlacaðýný görmeden yaratýlacaksýn.
Seni bu dünyaya gönderirken sana sormadý kendini burada buluverdin.
Seni ahirete alýrken de sana sormayacak kendini orada buluvereceksin.

DĂĽnyaya gelirken itiraz edemediĂ°in gibi,
Ahirete giderken de itiraz edemiyeceksin.
ZavallĂ˝ insan neyine gĂĽveniyorsun..

Ayeti kerimede; Ýnsan daha önce hiç bir þey deðilken ,
kendisini nasýl yarattýðýmýzý düþünmüyor mu? (Meryem 67)

(Kalpteniman)