Haziran 25, 2019, 11:36:58 ÖÖ
Haberler:

Mutlak hükümranlýk elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her þeye gücü yeter. (Mulk -1)

“KeĂľke ÇocuĂ°uma Din Dersi AldĂ˝rsaydĂ˝m”

Baţlatan MiM, Ađustos 20, 2010, 02:55:33 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MiM

Ăślkemizin her tarafĂ˝nda gerek resmi ve gerekse sivil toplum örgĂĽtleri tarafĂ˝ndan Hz. Peygamberi nasĂ˝l anlayabiliriz, O’nu genç nesillere nasĂ˝l anlatabiliriz, O’nun getirdiĂ°i öðretilerden nasĂ˝l bir davranýþ modeli çýkarabiliriz? SorularĂ˝ baĂľlýðý altĂ˝nda çok gĂĽzel programlar yapĂ˝lmaktadĂ˝r. Konu, peygamber olunca, halkĂ˝mĂ˝zda peygamber sevgisi bu programlarĂ˝n dolu dolu geçmesine güç katĂ˝yor, insanĂ˝mĂ˝zĂ˝ yĂĽreklendiriyor, enerji veriyor. Salonlar almĂ˝yor, yetkili ve etkili ĂľahĂ˝slardan daha bĂĽyĂĽk salonlar yapĂ˝lmasĂ˝nĂ˝ talep ediyor halkĂ˝mĂ˝z. Bu da gerçekten çok sevindirici bir geliĂľme.

Ýçinden geçtiĂ°imiz modern zamanlarda Hz. Peygamberi tanĂ˝mak ve O’nun kutlu hayatĂ˝ndan davranýþ modelleri çýkarmak niçin önemlidir?

EĂ°er bugĂĽn insanlar gönĂĽlleri çölleĂľmeden dolayĂ˝ asĂ˝k suratlĂ˝, gelecekten ĂĽmitlerini kesmiĂľ itici bir görĂĽntĂĽ sergiliyorsa, yĂĽzlerdeki çizgiler cehennemi bir görĂĽnĂĽm arzederek acĂ˝lara paralel bir Ăľekilde derinleĂľiyorsa, insanlarĂ˝n birbirlerine gĂĽveni kalmamýþsa, elbette “mĂĽslĂĽmanĂ˝n mĂĽslĂĽmana tebessĂĽmĂĽ sadakadĂ˝r” diyen Hz. Peygamberi tanĂ˝mak gerekiyor. ÇünkĂĽ ‘tebessĂĽm’ öteki ile dilde deĂ°il, gönĂĽlde tesirini gösterecek bir iletiĂľim kurmak demektir.

EĂ°er insanĂ˝mĂ˝z hak-hukuk, helal-haram duyarlĂ˝lýðýnĂ˝ bir kenara bĂ˝rakarak kĂ˝sa yoldan köþe dönmeciliĂ°ine tevessĂĽl etmiĂľse, “kiĂľi emeĂ°inden daha deĂ°erli bir Ăľey yememiĂľtir” diyen Hz. Peygamberi tanĂ˝mak gerekiyor. ÇünkĂĽ emek kutsaldĂ˝r, alĂ˝nteri yĂĽcedir. Ăťnsan ancak kendi çalýþmasĂ˝nĂ˝n karþýlýðýnda kendi ayaklarĂ˝ ĂĽzerinde durabilir. Sosyal adalet, ancak böyle bir toplum yapĂ˝sĂ˝nda bir anlam ifade edebilir. Paylaþým ahlakĂ˝ geliĂľen toplumlarda sosyal dayanýþma kuvvetlenir.

EĂ°er babalar, çocuklarĂ˝nĂ˝n eroin, uyuĂľturucu, esrar ve madde kullanma bataklýðýna dĂĽĂľmesi neticesinde hayatlarĂ˝nĂ˝ kaybetmeleri karþýsĂ˝nda keĂľke evladĂ˝ma din dersi aldĂ˝rsaydĂ˝m diyorsa, böyle bir topluma acilen Ăľefkat ve merhamet peygamberinin çocuklarla sevgi temelli kurduĂ°u diyalogu anlatmak gerekiyor. Biz zamanĂ˝nda çocuklarĂ˝mĂ˝zĂ˝ merhametle kucaĂ°Ă˝mĂ˝za basmadýðýmĂ˝z için onlar baba-anne sevgisini baĂľka yerlerde aramaya kalktĂ˝lar. Böylece sokakta, karanlĂ˝k dehlizlerde organizeli suç örgĂĽtlerinin pazarĂ˝na, tuzaklarĂ˝na dĂĽĂľtĂĽler. Ah Ăľu babanĂ˝n “keĂľke evladĂ˝ma din dersi aldĂ˝rsaydĂ˝m” feryadĂ˝nĂ˝ yĂĽksek yĂĽksek tepelerde ev kuranlar bir anlasalar.  ‘Bir musibet, bin nasihatten evlâdĂ˝r’ atasözĂĽ boĂľuna söylenmemiĂľ. UmarĂ˝m, bu acĂ˝yĂ˝ tatmayanlar, tadanlarĂ˝n hayatĂ˝ndan ibret alĂ˝p en kĂ˝sa zamanda sĂĽratle intibaha gelirler.

EĂ°er bir toplumda aileler parçalanĂ˝yor, kadĂ˝nlarĂ˝mĂ˝za karþý fiziksel Ăľiddet en barbarca bir Ăľekilde uygulanĂ˝yorsa böyle bir toplumda “sizin en hayĂ˝rlĂ˝nĂ˝z kadĂ˝nlarĂ˝na karþý iyi muamele yapanĂ˝nĂ˝zdĂ˝r” diyen Hz. Peygamberi tanĂ˝tmak gerekiyor. BugĂĽn yapĂ˝lan istatistik araĂľtĂ˝rmalarda en çok fiziksel ve cinsel Ăľiddete maruz kalan kadĂ˝nlarĂ˝n ĂĽlkesi ABD, en az ise, Ăťran’dĂ˝r. Yine de Ăťslam toplumlarĂ˝ bu alanda sözde medeni ĂĽlkelerden ileri durumdadĂ˝r. GönĂĽl ister ki, kadĂ˝nlarĂ˝mĂ˝z hiç Ăľiddete uĂ°ramasĂ˝n ve Hz. Peygamberin ‘kadĂ˝nlarĂ˝nĂ˝za karþý iyi muamele ediniz’ öðretisi hayat bulsun.

EĂ°er bir toplumda, topluma modellik yapan ve kendilerini seçkin gören kimseler televizyon ekranlarĂ˝nda biyolojik anneliĂ°e,  taþýyĂ˝cĂ˝ anneliĂ°e övgĂĽler yaĂ°dĂ˝rarak feminen bir söylemle yasal evlilikleri deĂ°il, birlikte yaĂľamĂ˝ öneriyorlar ve de bu alanda kötĂĽ örnek oluyorlarsa, aile yapĂ˝mĂ˝zĂ˝ dinamitleyen bu tutumlar karþýsĂ˝nda “nikah/evlilik benim sĂĽnnetimdir, kim benim sĂĽnnetimden yĂĽz çevirirse benden deĂ°ildir” diyen Hz. Peygamberi tanĂ˝tmak gerekiyor.

EĂ°er bir takĂ˝m insanlar hĂ˝rs uĂ°runa kullanĂ˝m sĂĽresi geçmiĂľ ilaçlarĂ˝ yeni bir ambalajla piyasalara sĂĽrĂĽyor, gĂ˝dalarĂ˝n genetik dĂĽzenini bozuyor ve böylece halkĂ˝n saĂ°lýðýnĂ˝ tehlikeye atarak haksĂ˝z kazanç elde etme yoluna girmiĂľse, “bizi kandĂ˝ran bizden deĂ°ildir” diyen Hz. Peygamberi tanĂ˝tmak ve tanĂ˝mak gerekiyor. Ama asĂ˝l O’nun temsil yönĂĽnĂĽ hayata taþýmak suretiyle bunu yapmak gerekiyor.


Selam Olsun Allah Elçilerine!...Ramazan Altýntaþ