Haziran 25, 2019, 10:05:08
Haberler:

Eðer onlar seni, hakkýnda bilgin olmayan bir þeyi (körü körüne) bana ortak koþman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüþünüz ancak banadýr. O zaman size, yapmýþ olduklarýnýzý haber veririm. (Lokman -15)

Fussilet Ramazan çalýþmasý..

Balatan birgarip_kul, Austos 10, 2010, 10:00:37 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git


liprade

http://img201.imageshack.us/my.php?image=ramazan1fussilet.jpg][/URL]

Renkler çok uyumlu. Ýçeriðine söz ne hacet.

Emeðinize saðlýk birgarip_kul ve toqraq.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"


liprade

Birbiriyle uyumlu, özgün bir kompozisyon olmuþ.

Emeðinize saðlýk toqraq.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git