July 20, 2019, 02:45:28 AM

News:

Biz insana, ana-babasýna iyi davranmasýný tavsiye etmiþizdir. Çünkü anasý onu nice sýkýntýlara katlanarak taþýmýþtýr. Sütten ayrýlmasý da iki yýl içinde olur. (Ýþte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana þükret diye tavsiyede bulunmuþuzdur. Dönüþ ancak banadýr. (Lokman -14)


Siyah Noktalara Doðal Çözüm

Started by liprade, July 22, 2010, 01:45:20 AM

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

liprade

Siyah noktalara doðal çözüm

Birçok yöntemi denediyseniz ve istediðiniz sonucu alamdýysanýz bir de bunu deneyin.
Kadýnlarýn korkulu rüyasý siyah noktalarýn doðal yöntemlerle temizlenmesi mümküm...

Siyah noktalardan kurtulmak için mucize iksir; elma sirkesi. Yarým su bardaðý suyun içine 3 çorba kaþýðý elma sirkesi ekledikten sonra iyice kaynatýn.

Ardýndan ateþi kýsýn ve baþýnýza bir örtü örterek, yüzünüzü buharýna tutun. Bu þekilde yüzünüze 15-20 dakika buhar verin.

Bu uygulamadan sonra yarý yarýya sulandýrýlmýþ elma sirkesi ile yüzünüzü silin. Bu iþlemi haftada 2 kere tekrarlayýn. Düzenli olarak bu uygulamayý yaptýðýnýzda siyah lnoktalarýn yok olduðunu ve cildinizin daha da ýþýldadýðýný göreceksiniz.

Siyah noktalarýn giderilmesi için baþka öneriler :

1) Bir tutam kýrlangýç otu, Bir tutam ayrýk otu bir kaba konulup üstüne beþ bardak su ilave edilerek kaynatýlýr ve bir gece dinlendirdikten sonra siyah noktalarýn üzerine sürülür.

2) Bir tutam nane, Bir tutam yabani kekik yapraðý, Bir tutam ýhlamur bir ka ba konulduktan sonra üstüne yeteri kadar su ilave edilerek kaynatýlýr. Soðuduktan sonra siyah noktalarýn üstüne sürülür.

3) Bir tane çok olgun domates ezildikten sonra ince bir tülbent yardýmýyla süzülür. 1 tatlý kaþýðý gliserin ve iki damla asilbent tentürü eklenir karýþtýrýldýktan sonra bir þiþeye doldurularak kullanýlmak üzere saklanýr. Siyah noktalarýn üzerine bol miktarda sürülür.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

HAdeKa

"Ardýndan ateþi kýsýn ve baþýnýza bir örtü örterek, yüzünüzü buharýna tutun. Bu þekilde yüzünüze 15–20 dakika buhar verin."

heeeeeeeee ben bi kere dnemiþtim.. ölüyordum be nefessizliken.bi de 15 20 dk mýþ. 30 sn dayanamadým :)


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

liprade

Oradaki patates mi ya hu 20dk. beklensin. :) Belki de 15-20 sn. demek istediler. :)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

HAdeKa

:) yok yok buhardan gözenekler açýlýyor herhal :) 20 sn az :) tek ve son kere yaptm daha da yapmam zaten nefes darlýðým var heç dayanamirem :


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

liprade

"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Go Up