Haziran 17, 2019, 10:49:18 ÖS
Haberler:

YĂĽrĂĽyüþünde tabiĂ® ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.  (Lokman -19)

Arapça Konuþmanýn Pratik Yolu

Baţlatan liprade, Temmuz 23, 2010, 12:07:42 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

liprade

Arapça konuþmanýn pratik yolu

Ýstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatý mezunu Arapça öðretmenler grubu tarafýndan kurulan Onlinearabic.net ekibinin oluþturduðu www.onlinedil.net Canlý Arapça Konuþma Platformu hizmete açýldý!

Uzun zamandýr Arapça öðrenimi konusunda farklý ve etkili çalýþmalar yapan Onlinearabic.net ekibi baþarýlý çalýþmalarýna yeni bir uygulama daha ekledi.

Onlinearabic.net hocalarĂ˝ndan Ăťhsan Dinç'in yaptĂ˝klarĂ˝ çalýþmayĂ˝ þöyle özetliyor: "Arapça konuĂľabilme yeteneĂ°i kazanmanĂ˝n, geliĂľtirmenin ve bu yeteneĂ°i gĂĽncel tutabilmenin en etkili yolu o ĂĽlke insanlarĂ˝yla konuĂľabileceĂ°iniz bir ortamda bulunabilmektir. Ă–yle bir ortam düþünĂĽn ki Arapça gĂĽleceksiniz, Arapça Ăľaka yapacaksĂ˝nĂ˝z, Arapça tartýþacaksĂ˝nĂ˝z ve Arapça düþünmeye zorlanacaksĂ˝nĂ˝z... Böyle bir ortam ancak bir Arap ĂĽlkesine giderek yakalanabiliyordu. Ama Ăľimdi biz bunu deĂ°iĂľtirdik. Arapça konuĂľmak için artĂ˝k mutlaka yurtdýþýna çýkmanĂ˝za gerek yok. Aile gĂĽvenliĂ°i ortamĂ˝nda Onlinearabic denetimindeki dil stĂĽdyolarĂ˝nda görevli Arap öðretmenlerle Arapça bilginizi konuĂľmaya dönĂĽĂľtĂĽrebilirsiniz. Aylarca uĂ°raĂľarak kazanmaya çalýþtýðýnĂ˝z bilgileri  birer ikiĂľer saatlik uygulamalarla konuĂľmaya aktarmanĂ˝n rahatlýðýnĂ˝ ve zevkini yaĂľacaksĂ˝nĂ˝z."

"Onlinedil Canlý Arapça Konuþ" sisteminin amacý ne?

Bu sistemin amacĂ˝, gerek Arapça eĂ°itimi sĂĽrecinde gerekse gĂĽnlĂĽk hayat veya  iĂľ hayatĂ˝nda karþýlaþýlan "akĂ˝cĂ˝ Arapça konuĂľma problemi"nin çözĂĽmĂĽne katkĂ˝ saĂ°lamak olarak özetlenebilir.  Arapça konuĂľma kabiliyetini geliĂľtirmek isteyen, pratik yapabilmek amacĂ˝yla  Arap ĂĽlkelerine gidemeyen kiĂľiler istedikleri yer ve zamanda, oldukça uygun fiyatlarla bu açýklarĂ˝nĂ˝ kapatabiliyorlar. Ăśstelik bu konuĂľma seanslarĂ˝nda birebir öðretim tecrĂĽbesi bulunan ana dili Arapça olan Arap öðretmenlerle konuĂľma imkanĂ˝ bularak çok daha rahat ve gĂĽvenilir olan bu platformdan istifade edebiliyorlar.

Kimler katýlabiliyor?

Temel/Orta/Ýleri Arapça bilgisi olan bay, bayan Arapçaya ilgi duyan herkes bu konuþma seanslarýna katýlabiliyor. Öðrencileriyle akýcý bir Arapça konuþabilmeyi isteyen öðretmenlerden tutun, Arap ülkeleriyle ticari veya turistik iliþkileri olanlar, üniversitelerin Arap Dili ve Edebiyatýnda ya da Ýlahiyat Fakültelerinde, Ýmam Hatip Liselerinde okuyan öðrenciler, Arapça'ya ilgi duyan özel okul öðrencileri veya mezunlarý bu sistemden istifade edebiliyor.

Konuyu kursiyer kendisi seçiyor

"Onlinedil Canlý Arapça Konuþ" platformunda ders kaydý yaptýrmak istediðinizde konu seçimini de yapabiliyorsunuz. Böylece randevu saatiniz geldiðinde sizi karþýlayacak olan Arap hoca da sizin hangi konu hakkýnda konuþmak istediðinizi biliyor ve sizi buna göre karþýlýyor. Genel hatlarýyla belli baþlý konular ise þunlar: Serbest Konuþma, spor, eðitim, kültür-turizm, ticaret, saðlýk, basýn-yayýn

Bir ders 50 dakika

Derslere katýlmak isteyenler için, yapýlmasý gereken iþlemler çok basit:

www.onlinedil.net sitesine girin;
Ăśye olun;
GĂĽn, saat ve konu belirleyin,
Ders gününüz ve saatiniz geldiðinde Arap hocanýz sizi bekliyor olacak.
"Cehalet hĂ˝yar olmuĂľ gidiyor son sĂĽrat/  Enkaz-Ă˝ beĂľer koĂľuyor elde tuzluk alĂ˝k surat"