Haziran 26, 2019, 10:49:24 S
Haberler:

Þimdi (düþünün bakalým), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varýlacak) yere daha iyi eriþir, yoksa doðru yolda düzgün yürüyen mi?(Mulk -21)

Yaþýnýz kaç?

Balatan yalan dünya, Mays 19, 2008, 01:28:30

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

nazlým

bende 20..Rabbim hayýrlý etsin..

Kumsaati

ocak 14 de 19 uma giriyorum inşallahu Teala  :)

DAMRAM

Alnt yaplan: kumsaati - Ocak 01, 2009, 07:05:28 S
ocak 14 de 19 uma giriyorum inþallahu Teala  :)
anam oglumdan 15 gun buyksun masallah

kurtlarvadisi

Kumsaati

Alnt yaplan: DAMRAM - Ocak 01, 2009, 07:45:54 S
Alnt yaplan: kumsaati - Ocak 01, 2009, 07:05:28 S
ocak 14 de 19 uma giriyorum inþallahu Teala  :)
anam oglumdan 15 gun buyksun masallah


hocam maþallah
genç bir annesiniz o zaman  :) :)

DAMRAM

evet ben 35 tasýnda 19 yasýnda oglum var

kurtlarvadisi

isoz

Alnt yaplan: ÝsoZ - Aralk 23, 2008, 09:18:23 S
Ahmet Beyin çocuklarýnýn yaþlarý toplamýndan en büyük çocuðun bir küçüðünün yaþýný çýkardýðýmzda benim yaþýmý buluyoruz.
Çocuklarýn en küçüðünün karesi en büyüðünün yaþýna eþit ve çocuklarýn yaþlarýnýn ardýþýk farklarý 4 olduðuna göre benim yaþým kaçtýr?
Bu arada ahmet beyin cocuklarýnýn sayýsýný ve yaþlarýnýda veririniz.
:D
Allah'a emanet olun...

Yaw bir türlü yaþýmýzý öðrenemedik yok mu bu soruyu çözen?
Allah'a emanet olun

rana_94

Alnt yaplan: ÝsoZ - Ocak 06, 2009, 03:22:12 S
Alnt yaplan: ÝsoZ - Aralk 23, 2008, 09:18:23 S
Ahmet Beyin çocuklarýnýn yaþlarý toplamýndan en büyük çocuðun bir küçüðünün yaþýný çýkardýðýmzda benim yaþýmý buluyoruz.
Çocuklarýn en küçüðünün karesi en büyüðünün yaþýna eþit ve çocuklarýn yaþlarýnýn ardýþýk farklarý 4 olduðuna göre benim yaþým kaçtýr?
Bu arada ahmet beyin cocuklarýnýn sayýsýný ve yaþlarýnýda veririniz.
:D
Allah'a emanet olun...

Yaw bir türlü yaþýmýzý öðrenemedik yok mu bu soruyu çözen?
Allah'a emanet olun
ÝsoZ hocam böyle bir soruyla ilk defa karþýlaþýyorum. böyle bir soru var mý? acep ve de çok karmaþýk yine de bir cevap buldum(19) doðrumu acaba

GüL_GüZeLi


cahit

Ocak 06, 2009, 04:03:32 S #158 Last Edit: Ocak 06, 2009, 04:06:44 S by cahit
Alnt yaplan: liprade - Aralk 23, 2008, 09:28:06 S
:Dsiz dört yaþýnda olmalýsýnýz ;D ardýþýk dürder artýyosa en büyük yaþtan bi önceki yaþ dört eksik olmalý ;D


hým çocuklaýn yaþlarýda, 4,8,12,16 olmak üzere dört tane çocuk olmalý :) baþbakanýmýzýn ortalamasýný geçmiþ :) tebrikler ahmet beye ;D

liprade

Alnt yaplan: ÝsoZ - Ocak 06, 2009, 03:22:12 S
Alnt yaplan: ÝsoZ - Aralk 23, 2008, 09:18:23 S
Ahmet Beyin çocuklarýnýn yaþlarý toplamýndan en büyük çocuðun bir küçüðünün yaþýný çýkardýðýmzda benim yaþýmý buluyoruz.
Çocuklarýn en küçüðünün karesi en büyüðünün yaþýna eþit ve çocuklarýn yaþlarýnýn ardýþýk farklarý 4 olduðuna göre benim yaþým kaçtýr?
Bu arada ahmet beyin cocuklarýnýn sayýsýný ve yaþlarýnýda veririniz.
:D
Allah'a emanet olun...

Yaw bir türlü yaþýmýzý öðrenemedik yok mu bu soruyu çözen?
Allah'a emanet olun


Son aldýðýmýz bilgilere göre 28 olmalý...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

isoz

Ocak 06, 2009, 08:52:04 S #160 Last Edit: Ocak 06, 2009, 08:55:12 S by ÝsoZ
Alnt yaplan: cahit - Ocak 06, 2009, 04:03:32 S
Alnt yaplan: liprade - Aralk 23, 2008, 09:28:06 S
:Dsiz dört yaşında olmalısınız ;D ardışık dürder artıyosa en büyük yaştan bi önceki yaş dört eksik olmalı ;D


hım çocuklaın yaşlarıda, 4,8,12,16 olmak üzere dört tane çocuk olmalı :) başbakanımızın ortalamasını geçmiş :) tebrikler ahmet beye ;D


Çocukların en küçüğünün karesi en büyüğünün yaşına eşit olduğuna göre ve artışık farkları 4
42 = 16 yani 4,8,12,16 :)

Yaw kartdeşim bulmuşunuz işte
Ahmet Beyin çocuklarının yaşları toplamından en büyük çocuğun bir küçüğünün yaşını çıkardığımzda benim yaşımı buluyoruz.

4+8+12+16 =40
büyüğün küçüğü 12 olduğuna göre
40 - 12 = 28

Yaşım 28 Allah'a emanet olun...
Allah hepinizden razı olsun. Hakkınız helal edin rahatsızlık vermiş isek.


ceren


HAdeKa

Austos 07, 2009, 04:27:02 #162 Last Edit: Austos 07, 2009, 04:40:11 by HAdeKa
bilmem her sene deðiþiyor :D

21


Alnt yaplan: |YoLCu| - Austos 27, 2008, 01:23:08
teþekkür ederim sevgili ümit. layýk gördüðün nick çok güzel... kýzmakta ne kelime... bilakis, hoþuma gitti. ama kendi nickimi dünyalara deðiþmem. nickimde sevgili peygamberimin gül kokusu vardýr. bi zamanlar nickimi almak isteyen biriyle ne mücadeleler verdiðimi bi bilsen!
demiþsiniz hocam!!!  hani dunyalara deðiþmezdiniz :(


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

((NISAN))

41 yaþýndayým yani 1968 doðumluyum

Doðduðum yýl 1968 ve Doðum ayým olan Nisaný çok seviyorum :)

Burcumda Koç ayrýca onuda çok seviyorum.

Diyceksiniz ki niye bu kadar seviyor bunlarý tipik bir koç iþte kýsaca :)

ey memleket ey


Yukar git