Haziran 17, 2019, 11:07:33 S
Haberler:

De ki: Sizi yeryüzünde çoðaltýp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksýnýz. (Mulk -23)

Ya Rabbi Ya Muhsii...

Balatan FeRSaH, Temmuz 01, 2010, 12:03:06

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

FeRSaH

Ya Muhsi

Ya rabbi
Seni tarif etmektedir bütün güzel isimler
Sen güzel isimlerini Aþikar etmezsen ruhum karanlýkta kalýr
Esmaul Hüsnana þahit yaz beni ...
Ya Rabbi
Sana söyleyeceklerim
Senin kudretin için Yeterli gelmez biliyorum
Ancak gözüme görünen
Gönlüme deðdirdiðin güzellikler kadar
Cümle kurabilirim
Sen 'den baþkasýna boyun eðdirme bizi ...

Ya Muhsi
Hadsiz acz ve zaaf içindeyim
Düsmanlarým pek yaman incitenim sayýsýzdýr
Sana þükrüm yetersiz arzularým hesapsýzdýr
Fýtratmýn diliyle yalvarýyorum dualar ediyorum
Ýsteyenlerin ve istenenlerin sayýsýný bilen ancak sensin
Kalbime yoldaþ eyle merhametini...

amin...
Zaman akar yer direnir gökyüzü kanat gerer
Siz ölümsüz çiçeði taþýrsýnýz göðsünüzde
Karanlýðýn ormanýnda iman güneþidir gözünüz
Soluðunuz umutsuz ceylanlarýn gözyaþýna sünger...

Kasým

Ellerinize saðlýk. Güzel paylaþým.

FersahFersah

Kalbime yoldaþ eyle merhametini...Amin kardeþim

Yukar git