Haziran 19, 2019, 06:55:37 S
Haberler:

Ýnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptýrmak ve sonra da onunla alay etmek için boþ lafý satýn alýr. Ýþte onlara rüsvay edici bir azap vardýr. (Lokman -6)

Ne Ektinde Biçmedin

Balatan Edeb, Haziran 23, 2010, 05:18:05 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Edeb

Haziran 23, 2010, 05:18:05 S Last Edit: Haziran 24, 2010, 04:09:51 by MiM

.
Ne ekersen onu biçersin...

Yiðidim! Kadere az bahane bul; nasýl oluyor da suçunu baþkalarýna yüklüyorsun?

Kendini araþtýr, kendi suçunu kendin gör!..

Gündüz vakti çalýþýyorsun da, akþam ücretini baþkasý mý alýyor?

Neye çalýþtýn da zararýný ya da faydasýný görmedin?

Ne ektin de zamaný gelince onu devþirmedin?

Sen de bilirsin ki elde ettiðin þey, yaptýðýnýn karþýlýðýdýr.

Yoksa âdil olan ALLAH'ýn takdiri, insana yaptýðýna uygun olmayan cezayý nasýl olur da verir?

Suçu kendine bul!

Çünkü o tohumu sen kendin ektin.

Mevlana
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

Mercan

Allah razý olsun Rabbim güzel ameller ekenlerden eylesin...

Edeb

ecmainn...

güzel amel ekmeyi de cümlemize nasib eylesin..

eyvallah
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

MiM

ibretlerle yüklü güzel bir anekdottu, teþekkür ederim sevgili edeb... kalemine, yüreðine saðlýk ablam...

Edeb

eyvallah saygýdeðer MÝM..

anlayan,hisseden gönlünüze bereket..

rica ederim
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

Yukar git