Haziran 26, 2019, 10:03:46 ÖS
Haberler:

Mutlak hükümranlýk elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her þeye gücü yeter. (Mulk -1)

Sevgiliye Selam

Başlatan melllekk, Haziran 23, 2010, 12:35:10 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

melllekk

Haziran 23, 2010, 12:35:10 ÖS Last Edit: Haziran 23, 2010, 12:39:39 ÖS by |MeLEK|
     Bir geç kýz var ilerde Çam aðacýna arkasýný vermiþ.Ýçinde bulunduðu ortam ile uyum içersinde olan yosun yeþili gözleri hafif kýsýk. Belli ki ruhu baþka yerlere uzanmýþ. Sýk aðaçlar, aralarýnda bulunan küçük boylu otlar da ona eþlik edercesine sükûtu dinliyorlar sessiz...
     
    Neydi acaba edasý da kalbi gibi ince genç kýzý derinden düþündüren ve bembeyaz örtüsünün çevrelediði yüzünde hüznü çizginleþtiren? Evet.. evet, yüzündeki ulvî mânâ, tatlý hüzün bakýþlarýndaki esrar anlatýyordu ruh dünyasýný..
   
     Ve hoþ bir þekilde terennüm ettiði ''Esselatü vesselamü aleyke ya ResulALLAH'' naðmesi de anlatýyordu sevdiðini!

    Kim bilir kaç gece, "güzelliði, ulviliði tarif edilemez yüzü" seyretmek hayaliyle uzanmýþtý yataðýna. Kaç kere ism-i mübarekini andýðý zaman kalbinin sancýlanmasýný, burnunun sýzlamasýný hissetmiþti. Þimdi damla damla yanaklarýna süzülen yaþlar cevap veriyordu kelimelerin âciz kaldýðý hengâmda. Ve " acaba O da beni seviyor mu?" endiþesiyle bir çocuk masumluðunda büzülen dudaklarý da..

    Duygularýnýn þaha kalktýðý demde, okþarcasýna esen rüzgarla, bir derviþ edasýyla salýnan aðaçlarla birlikte selam yolluyordu Sevdiðine: "Esselatü vesselamü aleyke ya HabibALLAH."