Temmuz 19, 2019, 04:18:59 S
Haberler:

Onlar þöyle cevap verirler: Evet, doðrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmiþti; fakat biz (onu) yalan saymýþ ve: Allah'ýn bir þey gönderdiði yok; siz olsa olsa büyük bir sapýklýk içindesiniz! demiþtik. (Mulk -9)

ben de varým

Balatan mrvy44, Ekim 08, 2010, 02:13:24

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

mrvy44

beni de aranýza almanýzdan memnuniyet duyarým

Edeb

hoþgeldiniz..üyeliðiniz hayýrlý olsun..

zaten aramýzdasýnýz artýk...
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

...Tefekkür...

Hoþgeldiniz ailemize....

Hayýrlý daim olsun inþALLAH...
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git