Haziran 25, 2019, 01:33:46
Haberler:

De ki: (Sizi imana davet ettiðimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiþ ve sýrf O'na güvenip dayanmýþýzdýr. Siz kimin apaçýk bir sapýklýk içinde olduðunu yakýnda öðreneceksiniz! (Mulk -28)

gazze için hatim kampanyasý

Balatan MiM, Haziran 01, 2010, 10:16:35 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

ÝnþAALLAh Hocam biticek...

19.20.21.22.cüzleride alýyorum RABBÝMÝN izniyle....
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

MiM

1.cüz-------->MiM
2.cüz-------->MiM
3.cüz-------->MiM
4.cüz-------->MiM
5.cüz-------->MiM
6.cüz-------->Liprade
7.cüz-------->Liprade
8.cüz-------->Liprade
9.cüz-------->Liprade
10.cüz-------->Liprade
11.cüz-------->zuðaþi_bere
12.cüz-------->zuðaþi_bere
13.cüz-------->zuðaþi_bere
14.cüz-------->...Tefekkür...
15.cüz-------->..Tefekkür...
16.cüz-------->Yara ßenim
17.cüz-------->sheengetsu
18.cüz-------->sheengetsu
19.cüz-------->Tefekkür...
20.cüz-------->Tefekkür...
21.cüz-------->Tefekkür...
22.cüz-------->Tefekkür...
23.cüz-------->,
24.cüz-------->
25.cüz-------->
26.cüz-------->
27.cüz-------->Fussilet
28.cüz-------->Fussilet
29.cüz-------->myrealite
30.cüz-------->myrealite
****

hay yüreðinize saðlýk tefekkür ablam ve fussilet hocam.
dört cüzümüz kaldý, onlarda sahip çýkacak babayiðitler bekler...
umarým yarýna kadar o babayiðitlerde uðrar semtimize...
bi iznillah!

...Tefekkür...

Alnt yaplan: MiM - Haziran 05, 2010, 04:32:05
1.cüz-------->MiM
2.cüz-------->MiM
3.cüz-------->MiM
4.cüz-------->MiM
5.cüz-------->MiM
6.cüz-------->Liprade
7.cüz-------->Liprade
8.cüz-------->Liprade
9.cüz-------->Liprade
10.cüz-------->Liprade
11.cüz-------->zuðaþi_bere
12.cüz-------->zuðaþi_bere
13.cüz-------->zuðaþi_bere
14.cüz-------->...Tefekkür...
15.cüz-------->..Tefekkür...
16.cüz-------->Yara ßenim
17.cüz-------->sheengetsu
18.cüz-------->sheengetsu
19.cüz-------->Tefekkür...
20.cüz-------->Tefekkür...
21.cüz-------->Tefekkür...
22.cüz-------->Tefekkür...
23.cüz-------->,
24.cüz-------->
25.cüz-------->
26.cüz-------->
27.cüz-------->Fussilet
28.cüz-------->Fussilet
29.cüz-------->myrealite
30.cüz-------->myrealite
****

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

MiM

hadin ey fussilet dostlarý, dört cüz kaldý, sadece 4 cüz...

23,24,25,26

hepsi bu kada... her dakka yüzlerce kiþi sitemizi ziyaret ediyor, yav girin Allahýn hatýrý için de alýn bu dört cüzü...
gerekirse onlarý da alýr öðrencilerimle beraber okuruz, ama isityorum ki bu sitede birileri bunu bizimle paylaþsýn.
Allah için!

melllekk

23-24  de benim olsun  Allah kabul etsin inþallah

akraakra


25 ve 26.cüzleride ben aliyorum.Böylece cüzler tamamlanmis oluyor.
Allah (c.c.) kabul etsin.

MiM

hay Rabbim sizden razý olsun sevgili melek ve akraakra... çok teþekür ediyorum sizlere... ilk günlerdeki suskunluk bütün umutlarýmý kýrmýþtý... hatta konuyu silmeyi düþündüm. sora liprade silme, tamamlanacak diye moral vermiþti. hamdolsun ki bitirdik...

17 haziran kandil gecesinde duasýný yaptýracaðým inþaallah.

Rabbim tekraren bu konuda bizlere yardýmcý olan cümle kardeþlerimden razý olsun.

...Tefekkür...

Böylesi bir güzelliðe vesile olduðunuz için biz teþekkür ederiz MiM Hocam....

RABBÝM kabul buyursun....

Okuyan ve katýlýmda bulunan herkesten RABBÝM razý olsun inþ....
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

zuðaþi_bere

Haziran 10, 2010, 11:51:01 S #24 Last Edit: Haziran 10, 2010, 11:58:35 S by liprade
Alnt yaplan: MiM - Haziran 03, 2010, 10:41:25
teþekkürler yeðenim. bakalým bitirebilecek miyiz?


Rica ederim hocam. :)

Hamd olsun ki bitti. :)

Yukar git