Temmuz 16, 2019, 12:10:24 ÖS
Haberler:

(Resûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size iþitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az þükrediyorsunuz! (Mulk -22)

NEED HELP !! HELP MUHAMMED LOVERS

Başlatan hopey, Mayıs 17, 2010, 07:34:24 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

hopey

There is a group in facebook who is insulting MUHAMMED (P.B.U.H) by drawing bad pictures of him...Please I need ur help..do anything to delete that group and stop this activity...here is the group...

http://www.facebook.com/pages/Everybody-Draw-Mohammed-Day/121369914543425?ref=mf

Please HELP and show ur love for MUHAMMED...

join this group to delete that group who are insulting...
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/AGAINST-Everybody-Draw-Mohammed-Day/113267462046186?ref=ts

MiM

kardeþimizin verdiði linke gittiðimde ilk evvela beynimden vurulmuþa döndüm. sevgili efendimizin alçakça, haince çizilmiþ karikatür görüntüleri vardý. bu arkadaþýmýzýn bunlarý bize göstermek istediðini sanarak nerdeyse az kalsýn onu banlayacak ve mesajýný silecektim. sora yazdýklarýný tercüme ettirmeye çalýþtým. anladým ki bu kardeþimiz bu konuda bizden yardým istiyor. bu alçaklýðý yapanlarý, bu aþaðýlýk hainleri facebook'tan silmek ve yoketmek için yardým talep ediyor.

bu duruma ne kadar üzüldümse bu kardeþimizin gayretine de bir o kadar sevindim. Rabbim kendinden razý olsun.

ama gelin görün ki, bu konuda ona yardým edebilecek teknik bir becerim, kaabiliyetim hiç yok. umarým bu iþten anlayan, bu çirkinliði kendine dert edinen bu mü'min kardeþimize yardým edebilecek kardeþlerimiz çýkacaktýr.

isoz_

Hi,
Thank you very much for informing us about the facebook awful content.
I see that the page publisher is an atheist. he or she does not belive any religion. I do not know why this creature chose our Prophet for a target.
if you want to do something Please fallow these step to inform facebook developer.
1. There a link named "Report Page" left side and bottom of the page. click on it.
2. A window will apared. Choose  a reason there . I chose "Spam" as a reason.
3. Click "submit" button.

I hope Facebook team will remove as soon as possible  this page Insallah.

________________________________
Merhaba
Öncelikle facebook ta ki bu berbat içeriði bize bildiridiðiniz için teþekkür ederiz.
Bu sayfanýn yayýncýsý gördüðüm kadarýyla inançsýz-ateist hiç bir dine inanmayan varlýk. Bu yaratýðýn neden bizim Peygamberimizi hedef olarak seçtiðini anlamýþ deðilim. Eðer birþeyler yapmak istiyorsanýz lütfen aþaðýdaki adýmlarý takip ediniz.

1. Sayfanýn sol alt kýsmýnda "Sayfayý þikayet et" linkine týklayýn
2. Bir pencere açýlacak.  Oradan bir sebep seçin. Ben Spam seçtim
3. Gönder butonuna basýn.
Umarým Facebook geliþtiricileri bu sayfayý en kýsa zamanda siler.
Türkçe kullanýcýlar için Not: Facebook'u Türkçe kullanmadýðým için terimlerde yanlýþlýk olabilir.
Allah'a emanet olun.

MiM

Mayıs 18, 2010, 04:26:09 ÖÖ #3 Last Edit: Mayıs 18, 2010, 10:39:14 ÖS by MiM
çok teþekkür ediyorum isoz hocam, verdiðiniz bilgiler için. ama galiba bu facebook denen siteye üye olmadan bir giriþimde bulunulamýyor.
inat ettim ben de, üye olmayacaðým. sevmedim çünkü!

isoz_

Rica ederim hocam,
Evet facebook a öncelikle malesef üye olmak gerekiyor.
Allah'a emanet olun.