Haziran 25, 2019, 12:06:17 S
Haberler:

De ki: O bilgi, ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçýk bir uyarýcýyým. (Mulk -25)

Orange Vista theme

Balatan Fussilet, Mays 17, 2008, 02:11:22

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

matias

bu temada tema yolunu bulamadým. sitede bw çok gittiði için bannerýn linkini deðiþtirmeyi düþünüyorumda.

Fussilet

Themes/orange_vista/images
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

matias

yanlýþ anladýnýz. ben resmi deðil. bannerý trafik fazla gittiði için baþka hosttan link vermek istiyorum

sheltersquad


imamhatipliyiz.biz

demosuna bakim dedim ama calýsmýyor. geliyor tema ama silinmiþ galiba.

matias

benm sitede banner gözükmüyor. images klasöründe olmasý gereken dosya adý neydi

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

matias

Alnt yaplan: Fussilet - Ekim 07, 2008, 10:20:17 S
logo


logo deðilmiþ banner.
ama bunun uzantýsý jpg.  bunun yeribe gifli bir banner koymak istiyorum ama olmuyor. index.temp te de banner.jpg diye arattým çýkmadý.

Fussilet

gifli banner koymak için  style.css ye gidin, orda banner.jpg olarak aratýn, onun uzantýsýný kendi dosyanýzýn adý yapýn
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

forum-alem

Teþekkürler Fusillet þimdiye kadar gördüðüm en güzel temaydý diyebilirim..Böyle sade temalarý bekleriz. :)

zemzem70

Hocam tema kaldýrýldý galiba, tema görünmüyor..

Yukar git