Haziran 25, 2019, 09:41:16
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. (Mulk -7)

Anneme mektuplar-2

Balatan melllekk, Nisan 21, 2010, 03:31:53 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

melllekk

Sevgili Anneciðim,

Uzun zamandýr ziyaretine gelemedim baðýþla beni. Hayatýn sen olmadan ne kadar eksik ve
anlamsýz olduðunu her gün daha fazla hissediyorum içimde.
Sensiz yarýmým anne…
Biliyorum aslýnda, aç deðilsem ve baþýmý sokacaðým bir evim varsa ve sürdürebiliyorsam yaþamýmý düþe kalka da olsa; Bunlara sahip olmayan insanlarýnda olduðunu bilip þükür etmem gerekir, Ne kadar da zor olsa…

Bu sefer aðlamayacaðým dedim kendime.
Bu  defa aðlamayacaksýn!
Ve git hayattayken evlatlarý tarafýndan öldürülmüþ annelerin elini öp! Onlara sarýl, onlarý kokla annenin yerine  dedim
Yapamadým anne…
Bu sefer daha güçlü olmalýyým derken,
Bir de baktým ki daha fazla büyütmüþüm hasretini içimde…

Buram buram senin kokun her yerde,
Daha fazla görür oldum rüyamda seni.
Bundandýr þu sýralar içime bir garipliðin çöküþü,
Bu yüzdendir  sýk sýk ölümü düþünmem,
Seni bu denli özlemem.
Kendimden korkuyorum anne!..
Ýnancýmla iradem savaþ halinde,
Dayanýksýzým
Dayanaksýzým...

MiM

eyvallah sevgili melek, teþekkürler ablacým. güzeldi.

Yukar git