Haziran 27, 2019, 04:10:57
Haberler:

O, gökleri görebildiðiniz bir direk olmaksýzýn yarattý, sizi sarsmasýn diye yere de ulu daðlar koydu ve orada her çeþit canlýyý yaydý. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalý nebattan çift çift bitirdik. (Lokman -10)

KELÝMEYÝ ÞEHADETÝN MANASI

Balatan Þehadete Vurgunum, Nisan 16, 2010, 09:09:32 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Þehadete Vurgunum

KELÝMEYÝ ÞEHADETÝN MANASI

LÂ ÝLÂHE:
Tâgutu ve kendini ilahlaþtýranlarý tanýmayýp inkar edeceðime, onlarla iliþkimi keseceðime, kalbimi bu pisliklerden temizlemek için bütün gücümü kullanaca-ðýma dair Allah'a söz veriyorum.

ÝLLALLAH:
Ýbadetimde ve ibadetimin gerektirdiði þeylerde tam anlamýyla ihlaslý olacaðýma; ilim, akide ve amelde sa-dece ve sadece tek olan Rabbim Allah'ýn rýzasýný hedef kabul edeceðime, bütün amellerimi, ibadetlerimi, ihla-sýmý, Rasulullah'ýn öðrettiði þekilde yapacaðýma dair Allah'a söz veriyorum.

MUHAMMEDUN RASULULLAH:

Rabbime olan ibadetlerimi insanlarýn düþüncelerine, kendi arzu ve hevesime ve bid'ate göre yapmayacaðýma, fakat bütün ibadetlerimi Allah'ýn sevdiði, Kur'an'da gösterdiði, Rasulüne öðrettiði ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de bizlere gösterdiði þekilde yapacaðýma dair Allah'a söz veriyorum.
Allah-u teala þöyle buyuruyor:
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
"Ýbrahim ve beraberinde olanlarda sizin için güzel bir örnek vardýr. Hani bir zaman onlar ka-vimlerine þöyle demiþlerdi: "Biz sizden ve sizin Al-lah'tan baþka taptýklarýnýzdan uzaðýz. Sizi reddettik. Yalnýz Allah'a iman etmenize kadar bizimle sizin aranýzda ebedi bir düþmanlýk ve kin ortaya çýkmýþtýr."                                                (Mümtahine: 4)


Yukar git