Haziran 26, 2019, 10:02:11 S
Haberler:

Yahut gökte olanýn üzerinize taþ yaðdýran (bir fýrtýna) göndermeyeceðinden emin misiniz? Ýþte (bu) tehdidimin ne demek olduðunu yakýnda bileceksiniz!(Mulk -16)

Sadece babamý özlemiþtim...

Balatan melllekk, Nisan 15, 2010, 12:41:45

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

melllekk

Nisan 15, 2010, 12:41:45 Last Edit: Nisan 17, 2010, 02:27:21 by |MeLEK|
 Babam yurtdýþýnda çalýþýyordu ve ben babamý çok özlüyordum. O sabah erkenden kalktým çok iyi hatýrlýyorum; kýrmýzý çiçekli bir elbise almýþtý annem ýsrarla onu giymek istemiþtim, oysa hava soðuktu ve elbise havaya uygun deðildi, ama inatla giymiþtim.Babamý görmeye hazýrdým , içim içime sýðmýyordu. Sokak kapýsýnýn zili çaldýðýnda yerimden fýrlayarak babamý karþýladým.
- Aman da aman benim kýzým ne güzel olmuþ böyle, ama bir tanem bence kalýn bir þeyler giymelisin'' diyerek gülümsedi. Oysa ben o elbiseyi babam için giymiþ, beni kucaðýna almasýný ve sýmsýký sarýlmasýný beklemiþtim. Babam elindeki torbayý iþaret ederek ''Bak senin için neler aldým ''dedi.Ýçimden “baba seni çok özledim hiç bir þey istemiyorum sadece beni kucaðýna al ,sarýl bana” diyordum , ama babam fark etmiyordu.. ne beni, ne de gözlerimdeki özlemi...
Caným dedem.. Beni bir tek o anlamýþtý ve babama dönerek:
-Oðlum çocuk seni özledi bir þeyler söyle kucaðýna al günah deðil mi yavrucuða?Babam gülümseyerek elini özenle taranmýþ saçlarýma götürdü ve hafifçe okþadý.O sýrada annem söze karýþtý, ''Bey karýþtýrmasana çocuðun saçlarýný!!..”.Anneme öfkeyle dönerek var gücümle baðýrdým.
-Karýþtýrsýýýn! SEVÝYOO...!!

hattab_sehadete_sevdali

EFENDIM DEYINCE BIR AN KENDIMI 50 60 YASINDA HISSETTIM ESTAGFÝRULLAH KARDEÞIM DEMEN YETER LI :)

hattab_sehadete_sevdali


Yukar git