Haziran 27, 2019, 04:19:44 S
Haberler:

Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymýþlardý; ama benim karþýlýk olarak verdiðim azap nasýl olmuþtu! (Mulk -17)

ÝÞTE SÝZE SOFÝ KIZLARI :))))))))))) BAYILDIM BEN GÜLMEKTAN

Balatan Þehadete Vurgunum, Nisan 09, 2010, 02:48:17 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

liprade herþeyi zamana býrak...

zaman herþeyin ilacý ...

hala at gözlükleri ile bakýyor olaya
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

liprade

Rabbim bizleri sýrat-ý mustakim üzere kýlsýn inþallah.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"


Yukar git