Haziran 17, 2019, 11:20:35 ÖS
Haberler:

Gökte olanýn, sizi yere batýrývermeyeceðinden emin misiniz? O zaman yer sarsýldýkça sarsýlýr.(Mulk -15)

SBS, PYBS ve Polis Koleji Baþvuru Süresi Uzatýldý!

Baţlatan liprade, Nisan 05, 2010, 03:38:43 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

liprade

SBS, PYBS ve Polis Koleji Baþvuru Süresi Uzatýldý

Böylece çeþitli nedenlerle bu sýnavlara baþvuramayan öðrencilere yeni bir fýrsat doðdu.

Milli Eðitim Bakanlýðý, öðrenci velilerinden ve okul yöneticilerinden gelen yoðun talep dikkate alarak SBS, PYBS ve Polis Koleji Baþvuru Süresini 9 Nisan Cuma gününe kadar uzattý.

MEB'in daha önceki takvimine göre SBS baþvuru süresi 29 Mart'ta, PYBS baþvuru süresi ise 2 Nisan'da dolmuþtu. SBS, PYBS ve Polis Koleji sýnavlarýna baþvuramýþ olan öðrenciler bugünden itibaren cuma günü mesai bitimine kadar baþvuruda bunabilecek.

Seviye Belirleme Sýnavý (SBS)

• 8. sĂ˝nĂ˝f öðrencilerine ise 5 Haziran’da
• ilköðretim 7. sĂ˝nĂ˝f öðrencileri için 6 Haziran’da
• ilköðretim 6. sĂ˝nĂ˝f öðrencileri için 12 Haziran’da

Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý (PYBS)

6, 7 ve 8. sýnýflar için ayrý bir Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý uygulanmayacak, bu konuda SBS sonuçlarý esas alýnacaktýr. Ancak bunun için öðrencinin SBS'ye baþvururken Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk seçeneðini de iþaretlemesi gerekmektedir.

Ăťlköðretim 5. sĂ˝nĂ˝f ile liselerin 9, 10 ve 11. sĂ˝nĂ˝f öðrencilerinin katĂ˝ldýðý ParasĂ˝z YatĂ˝lĂ˝lĂ˝k ve Bursluluk SĂ˝navĂ˝ PYBS) ise 2 MayĂ˝s 2010’da gerçekleĂľtirilecek.

Sýnavlara hazýrlanan tüm öðrencilere, ailelerine ve öðretmenlere baþarýlý çalýþmalar dileriz.

MEB'in açýklamasýnýn orijinal metni için aþaðýdaki linki týklayýnýz!

www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2010/egitek/sbs2010.jpg

(www.dersanet.org)
"Cehalet hĂ˝yar olmuĂľ gidiyor son sĂĽrat/  Enkaz-Ă˝ beĂľer koĂľuyor elde tuzluk alĂ˝k surat"