Temmuz 18, 2019, 12:51:37 S
Haberler:

Gökte olanýn, sizi yere batýrývermeyeceðinden emin misiniz? O zaman yer sarsýldýkça sarsýlýr.(Mulk -15)

KALBÝNE MUHAMMED GÜNEÞÝ DOÐARSA… (SALLALLAHU ALEYHÝ VESELLEM)

Balatan acizane, Nisan 08, 2010, 04:59:15

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

acizane

[KALBÝNE MUHAMMED GÜNEÞÝ DOÐARSA… (SALLALLAHU ALEYHÝ VESELLEM)Bir seher vakti, kalbindeki semada, Muhammed (sallu aleyhi vesellem) güneþinin doðduðunu görürsen;

Ýþte o zaman, Âdem aleyhisselam gibi zari zari aðlarsýn; hep tövbe edersin,
Nuh aleyhisselam gibi diyar diyar gezersin; insanlarý kurtuluþa çaðýrýrsýn,
Ýdris aleyhisselam gibi gönül cennetine girer hulle biçersin…


Eðer bir seherde, gönül semaný kaplayan bulutlar, gözyaþý yaðmurlarýyla gönül bahçeni sularsa o bahçede ne güller ne laleler ne sümbüller koklarsýn…


Sonra, gönül seman apaydýnlýk olur da Muhammed sallu aleyhi vesellem güneþi doðarsa gönlünde;
Seni Ýbrahim aleyhisselam gibi ateþe atsalar yanmazsýn,
Ýsmail gibi býçaklarýn önüne yatýrsalar býçaklar kesmez seni,
Süleyman aleyhisselam gibi mülkünü bir “Subhanellah”a satarsýn,
Davud aleyhisselam gibi daðlar seninle ALLAHu Teâlâ’yý tesbih eder,


Kalp semanda Muhammed sallu aleyhi vesellem güneþi doðarsa;
Musa aleyhisselam gibi gönül Tur’unda Rabbinle mukâleme edersin, sonra firavunlar düþse de peþine, denizler yol olur sana, kurtulursun ve kurtarýrsýn, peþine düþen müminleri…


Kalp semanda Muhammed sallu aleyhi vesellem güneþi doðarsa;
Yakup aleyhisselam gibi gece gündüz aðlarsýn,
Yusuf aleyhisselam gibi ne Züleyhalar çýksa da yoluna, dönüp bakmazsýn.
Sonra seni kuyulara atsalar, sonra zindanlara düþsen de sultan olur çýkarsýn…


Bir seher vakti gönül semanda Muhammed sallu aleyhi vesellem güneþi doðarsa;
Ýsa aleyhisselam gibi dünyaya hiç kýymet vermezsin, ölü kalpler dirilir nefesinle.
Hasta kalpler þifa bulur bir dokunuþunla.
Sonra, gökten ne sofralar iner havarilerine…


Gönül semanda Muhammed sallu aleyhi vesellem güneþi doðarsa;
Zekeriya aleyhisselam gibi testerelerle biçseler seni bir ‘Ah!’ demezsin,
Yahya aleyhisselam gibi baþýný verirsin de davandan dönmezsin…


Gönül semanda Muhammed sallu aleyhi vesellem güneþi doðarsa;
Sana ok atsa düþmanlarýn “ALLAH’ým bunlar bilmiyorlar, bunlara hidayet ver’ dersin.
Sonra düþersin yollara da Taiflere gidersin, ayaklarýndan kanlar akar ama sen mutlaka getirdiðine iman edecek bir Addas bulursun…


Gönül semanda Muhammed sallu aleyhi vesellem güneþi doðarsa;
Doðduðun þehirden kovulursun belki ama sana kucak açacak ne Medine’ler bulursun…


Gönül semanda Muhammed sallu aleyhi vesellem güneþi doðarsa;
Bazen bir Bedir zaferi yaþarsýn,
Bazen Uhud’da sarsýlýrsýn biraz,
Bazen sana saldýranlarýn önüne Hendekler kazarsýn.
Sonra ne Mekke’ler fethedersin, ne zaferler görürsün de ‘NASRUN MÝNALLAH’ der, yüzünü secdelere koyarsýn…


Gönül semanda Muhammed sallu aleyhi vesellem güneþi doðarsa;
Geceler gündüz olur sana, ufuklara bakarsýn da Muhammed sallu aleyhi veselleme koþan ne Ýkrimeler görürsün…


Gönül semanda Muhammed sallu aleyhi vesellem güneþi doðarsa;
Ýnsanlarýn fevc fevc Muhammede sallu aleyhi veselleme koþtuðunu görürsün…


ABDULLAH MUHAMMED REYHAN 
 
[shadow=red,left]

FANÝYÝM FANÝ OLANI ÝSTEMEM...
ACÝZÝM ACÝZ OLANI ÝSTEMEM....
RUHUMU RAHMANA TESLÝM EYLEDÝM GAYR ÝSTEMEM...
ÝSTERÝM FAKAT BÝR YAR-I BAKÝ ÝSTERÝM...
ZERREYÝM FAKAT BÝR ÞEMS-Ý SERMET ÝSTERÝM...
HÝÇ ENDER HÝÇÝM FAKAT BU MEVCUDATI BÝRDEN ÝSTERÝM

[/shadow]

[shadow=red,left]BUGÜN ALLAH C.C. ÝÇÝN NE YAPTIN?[/shadow]
http://allahbesbakiheves.blogcu.com/

Edeb

Alnt yaplan: acizane - Nisan 08, 2010, 04:59:15
[

Gönül semanda Muhammed sallu aleyhi vesellem güneþi doðarsa;
Bazen bir Bedir zaferi yaþarsýn,
Bazen Uhud’da sarsýlýrsýn biraz,
Bazen sana saldýranlarýn önüne Hendekler kazarsýn.
Sonra ne Mekke’ler fethedersin, ne zaferler görürsün de ‘NASRUN MÝNALLAH’ der, yüzünü secdelere koyarsýn…


 
 

Allah razi olsun deðerli kardeþim çok güzel bir paylaþýmdý
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

acizane

Alnt yaplan: Edeb - Nisan 13, 2010, 06:58:21 SALLAH razi olsun deðerli kardeþim çok güzel bir paylaþýmdýAmin... Ecmain..yüreðinize ve okuyan gözlerinize saðlýk ...
[shadow=red,left]

FANÝYÝM FANÝ OLANI ÝSTEMEM...
ACÝZÝM ACÝZ OLANI ÝSTEMEM....
RUHUMU RAHMANA TESLÝM EYLEDÝM GAYR ÝSTEMEM...
ÝSTERÝM FAKAT BÝR YAR-I BAKÝ ÝSTERÝM...
ZERREYÝM FAKAT BÝR ÞEMS-Ý SERMET ÝSTERÝM...
HÝÇ ENDER HÝÇÝM FAKAT BU MEVCUDATI BÝRDEN ÝSTERÝM

[/shadow]

[shadow=red,left]BUGÜN ALLAH C.C. ÝÇÝN NE YAPTIN?[/shadow]
http://allahbesbakiheves.blogcu.com/

Yukar git