Haziran 17, 2019, 08:47:55
Haberler:

Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.(Mulk -14)

Kutlu Doðum Yarýþmasý 2010

Balatan Fussilet, Mart 28, 2010, 06:22:49 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Mart 28, 2010, 06:22:49 S Last Edit: Mart 28, 2010, 06:27:40 S by Fussilet
Kutlu Doðum Yarýþmasý 2010www.kutludogum.net internet sitesi ve TÝMDER/Trabzonlu Ýmam Hatipliler Derneði, 2010 yýlý Kutlu Doðum Etkinlikleri çerçevesinde Hz. Peygamber (s.a.v.) konulu KOMPOZÝSYON ve ÞÝÝR ..

www.kutludogum.net internet sitesi ve TÝMDER/Trabzonlu Ýmam Hatipliler Derneði, 2010 yýlý Kutlu Doðum Etkinlikleri çerçevesinde Hz. Peygamber (s.a.v.) konulu KOMPOZÝSYON ve ÞÝÝR yarýþmasý düzenliyor.Katýlýmcýlar, yazýlarýný 01 Mart - 30 Mart  tarihleri arasýnda www.kutludogum.net sitesi üzerinden gönderilebileceklerdir. Yarýþma sonucunda dereceye girenler 30 Nisan 2010 tarihine kadar siteden ilan edilecektir.Yarýþma Kategorileri:1. Kompozisyon Yarýþmasý  - Ýlköðretim Düzeyi

Konu: "Müjdeci ve Uyarýcý Olarak Hz. Peygamber (s.a.v.)"2. Kompozisyon Yarýþmasý  - Lise Düzeyi

Konu: "Müjdeci ve Uyarýcý Olarak Hz. Peygamber (s.a.v.)"3. Þiir (Na’t) Yarýþmasý  - Genel (Yaþ Sýnýrý Yok)

Konu: "Hz. Peygamber (s.a.v.) Konulu Þiir Yarýþmasý"

Yarýþma Ödülleri:Ýlköðretim Düzeyi Kompozisyon Yarýþmasý:

* Birinciye; Notebook Bilgisayar

* Ýkinciye; Notebook Bilgisayar

* Üçüncüye; MansiyonLise Düzeyi Kompozisyon Yarýþmasý:

* Birinciye; Umre Ziyareti

* Ýkinciye; Notebook Bilgisayar

* Üçüncüye; MansiyonGenele Yönelik Þiir Yarýþmasý:

* Birinciye; Umre Ziyareti

* Ýkinciye; Notebook Bilgisayar

* Üçüncüye; Mansiyon

 

Ýrtibat:

www.kutludogum.net

ibrahim@kulturevi.com  

0216 310 59 16

0532 254 84 15

MSN: ibrahim@kutludogum.net

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

liprade

Hocam biraz geç kalmadýk mý? 8) Elimizde hazýr yazý olsa ancak yetiþir. :))
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git