Haziran 26, 2019, 09:04:26 S
Haberler:

Ona âyetlerimiz okunduðu zaman, sanki bunlarý iþitmemiþ, sanki kulaklarýnda aðýrlýk varrmýþ gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acýklý bir azabýn müjdesini ver! (Lokman -7)

ÝÞTE BU DA BÝZÝM BALIKLI GÖL

Balatan Þehadete Vurgunum, Mart 23, 2010, 02:41:24 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Þehadete Vurgunum

Mart 23, 2010, 02:41:24 S Last Edit: Mart 23, 2010, 02:45:50 S by liprade
liprade

Hani, nerede göl derken ikinci kýsýmda göle doyduk. :)

Emeðinize saðlýk.Akþamüstü dolanmak daha mý güzel ne? 8)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Þehadete Vurgunum

:) hehe ewet akþamlarý daha güsel oluyor.bir kere aakþma gitmiþtik cok güseldi :)
size de görmke nasip olu inþallah :)

ekremeee

:) en az 20 defa gittim :)

ama resimlerden bakýnca dahamý güzel ne :)

bi daha gidesim geldi :)

ben balýklara yem atarken hangisinin aðzý açýksa ona atmaya çalýþýuom

ama tutturamýyom :)

Þehadete Vurgunum

Alnt yaplan: ekremeee - Mart 24, 2010, 02:23:54 S
:) en az 20 defa gittim :)

ama resimlerden bakýnca dahamý güzel ne :)

bi daha gidesim geldi :)

ben balýklara yem atarken hangisinin aðzý açýksa ona atmaya çalýþýuom

ama tutturamýyom :)


:)

isoz_

Fotoðraflarý siz mi çektiniz?
Hakikaten çok güzel bir mekan. Aslýnda manevi anlamdaki güzelliði görüntüsünün önüne geçiyor. Nasip olursa Ýnþallah gideriz.
Bu arada resim ile fotoðraf arasýndaki fark birisi çizilir birisi çekilir.
Yani cizilene resim çekilene fotoðraf denir diye biliyorum, yoksa yanlýþ mý biliyorum.
Allah'a emanet olun.

Þehadete Vurgunum

Alnt yaplan: ÝsoZ - Mart 24, 2010, 05:29:16 S
Fotoðraflarý siz mi çektiniz?


ewet ben ccektim :)

yok doðru biliyorsunuz...

MiM

gýz urfalý, bu ülkede gezmeyi, görmeyi en çok arzu ettiðim mekânlarýn baþýnda gelir balýklýgöl... ve urfa tabii!

birgün kýsmet olur mu bilmem ablam ama, sen benim yerime bi geziver oralarý bi daha... fýrsat bulup gezindiðin zaman da bana haber ver hemi! sahi oralara çýktýðýnda benden de bir urfa kebap yiyebilirsin ablacým, parasýný hemen gönderirim!

Þehadete Vurgunum

Alnt yaplan: __|MiM|__ - Mart 25, 2010, 12:28:58
gýz urfalý, bu ülkede gezmeyi, görmeyi en çok arzu ettiðim mekânlarýn baþýnda gelir balýklýgöl... ve urfa tabii!

birgün kýsmet olur mu bilmem ablam ama, sen benim yerime bi geziver oralarý bi daha... fýrsat bulup gezindiðin zaman da bana haber ver hemi! sahi oralara çýktýðýnda benden de bir urfa kebap yiyebilirsin ablacým, parasýný hemen gönderirim!inþallah hocam,kýsmet olurda gelirsiniz ben size rehberlik ederim :)

tamam hocam sizin yerinize gezerim inþallah ama kebabý yemek için söz veremem :)

Yukar git